Bærekraft

Bærekraft. Foto: Noah Buscher / Unsplash

Bærekraft er et av vår tids moteord.
Det foregår nærmest en kontinuerlig konkurranse om å være mest mulig bærekraftig og å styre etter mest mulig bærekraftige prinsipper.
Men hva vil det egentlig si?

En slags begrepsavklaring

Store norske leksikon definerer ordet bærekraft på følgende måte:

Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov.
Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er gjerne inspirert av FN’s bærekraftsmål.

Store norske leksikon

Hva dette betyr i norsk bedrifts- og samfunnsliv er ikke uten videre enkelt å si.
Nettopp fordi det er et trend- og moteord, og så vanskelig å konkret innholdsbestemme, kan det fort bli et begrep vi smykker oss med når det trengs, uten at det forplikter oss noe videre i det daglige, konkrete arbeidet.
Når det klistres på alt fra universitetsvisjoner til flyreiser, risikerer vi å tømme begrepet for virkningskraft.

Så hva gjør vi?

En forenkling

Kanskje er en forenkling nyttig:
En bærekraftig utvikling er en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her.
Vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere.

Miljøvennlig og bærekraftig

Er miljøvennlig og bærekraftig det samme?
Nei, ikke helt.
Å være miljøvennlig betyr at man handler på en måte som i minst mulig grad belaster miljøet. Det meste som faller inn under betegnelsen miljøvennlig vil også være bærekraftig – men begrepet bærekraftig rommer mer:
For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder:
Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.
Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Det etiske perspektiv

Langt på vei kan det gi mening å forholde seg til en bærekraftig utvikling i egen virksomhet ut fra et etisk perspektiv:

  • Er det mulig å finne en god og moderne løsning på en mest mulig effektiv drift uten at det påvirker miljø og ressurser på en negativ måte?
  • Er det mulig å finne en god og moderne løsning på en mest mulig lønnsom drift uten at det påvirker miljø og ressurser på en negativ måte?
  • Er det mulig å finne en god og moderne løsning på en mest mulig fremtidsrettet drift uten at det påvirker miljø og ressurser på en negativ måte?

Gode og inspirerende foredragsholdere om temaet bærekraft

Generelle foredrag om bærekraft blir fort honnørord og lite konkrete beskrivelser av en utfordring alle i utgangspunktet er enige i.
Et foredrag om bærekraft bør etter vår oppfatning skreddersys til hver enkelt bedrift og virksomhet, og baseres på de visjoner og mål den enkelte virksomhet har.
Bare på den måten kan det komme noe konkret ut av en diskusjon rundt virksomhetens ansvar for bærekraftig utvikling.

Hos Seminarpartner er det et utvalg foredragsholdere som er godt skolert innenfor både etisk refleksjon og tematikken rundt bærekraft og miljøansvarlig utvikling, foredragsholdere som på ulike måter snakker inspirerende og godt om verdigrunnlag, mening og ikke minst evnen til å sondere mellom viktig og uviktig.
I dette bildet hører også evnen til å ta riktige valg både på egne vegne, virksomhetens vegne og vår sameksistens’ vegne hjemme – og det er dermed mulig å få innspill og hjelp til å finne fram til en på alle måter bedre verden.

Følgende foredragsholdere anbefales i denne sammenhengen:

  • Henrik Syse
  • Sven Mollekleiv
  • Eva Joly
  • Erica Grunnevoll
  • Kjell Magne Bondevik
  • Jan Størksen

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om hvilke løsninger som passer for best for akkurat din virksomhet!

Skroll til toppen