Har du behov for foredragsholder, konferansier eller artist?

Seminarpartner representerer eksklusivt noen av landets dyktigste og mest brukte foredragsholdere og artister.

I N G E N F O R M I D L I N G S A V G I F T E R !

Du får direkte kontakt med den du bestiller, og betaler ingen formidlingsavgifter. Vi sikrer dermed våre kunder best mulig løsning til best mulig pris. Det blir ikke enklere!

F O R E D R A G S H O L D E R E

Siden 1996 har vi hjulpet både næringsliv, offentlig sektor, ideelle lag og organisasjoner med foredragsholdere, arrangementsledelse og underholdning.


F O R E D R A G S T E M A

Vi tilbyr foredrag med mange ulike tema, som f.eks. arbeidsglede, bærekraft, for eldre, helse, idrett og sport, kommunikasjon, ledelse, motivasjon, psykisk helse, samfunn, skole og barnehage, teambuilding, m.m.


Skroll til toppen