Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten tilhører et sjeldent selskap av politikere som har satt varige spor etter seg – mannen bak røykeloven har drevet fram et av de viktigste tiltakene for folkehelsen i Norge i moderne tid og vet noe om hva det koster å stå for noe man tror på, drive det gjennom tross motstand, og ikke minst vise alle oss andre hva det er mulig å oppnå med kunnskap, målrettet arbeid og utholdenhet!

Høybråten har lang toppledererfaring fra politikk, forvaltning og internasjonale organisasjoner, og vet hva det vil si å sette seg klare mål basert på kunnskap, bygge et lag for å få resultater og holde ut i stormen til målene er nådd.
Han var helseminister i to perioder, men har også vært arbeids- og sosialminister og statssekretær i Finansdepartementet. Internasjonalt sto han i en årrekke i spissen for den globale vaksinealliansen Gavi som siden 2000 har reddet mer enn 17 millioner barns liv gjennom tilgang til barnevaksinering i fattige land.
I sin offentlige tjeneste har han ledet Norges trygdeforvaltning, vært rådmann og direktør i Kommunenes sentralforbund.
Etter tiden som statsråd, stortingsrepresentant og partileder for Kristelig Folkeparti, var Høybråten generalsekretær for Nordisk Ministerråd og senere for Kirkens Nødhjelp. Fra 2018 til 2023 ledet han den stortingsoppnevnte kommisjonen som gransket fornorskningen av samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Dagfinn tilbyr ulike foredrag:

Politikk er å ville

Om kraften i å jobbe kunnskapsbasert, sette djerve mål, bygge allianser og holde ut. Han deler eksempler fra sin rikholdige ledererfaring fra politikk og forvaltning og trekker fram forutsetninger for å lykkes.
«I dag snakkes det alt for mye om å etterlate seg et inntrykk og alt for lite om å etterlate seg virkelige resultater», sier Dagfinn Høybråten

Drivkraft

Hvor finner vi energi og drivkraft til innsats i arbeidsliv og frivillig arbeid?
Hvor finner jeg selv motivasjon og hvordan kan jeg motivere andre?
Hva er de viktigste kildene til mening og hvordan kan jeg bygge bærekraft i tjenesten?

Lederskap når det stormer

«Han har vært ute en vinternatt før» sier vi gjerne om folk som har prøvd hva det vil si å stå i stormen og kommet seg gjennom det. Gjennom et langt lederliv har Dagfinn Høybråten gjort noen slike erfaringer på godt og vondt. Han deler av de erfaringene han tror andre kan ha nytte av.
Hvordan bygge i rolige tider for et mest mulig robust møte med uvær?
Hvordan forholder jeg meg til personangrep, urimelig behandling eller konflikter som bygger seg opp.
Og hva er viktigste når det virkelig er krise?

Røykeloven – bak kulissene

Han tar tilhørerne med inn i fortellingen om hva som egentlig skjedde da Norge som et av de første land i verden nedla totalforbud mot røyking på restauranter og utesteder. Mens skjellsord og dommedagsprofetier haglet i mediene og hovedpersonen måtte ha livvakter fra PST på grunn av drapstrusler, var det mange rundt Høybråten som tvilte på om dette var klokt.
Men etter hvert snudde det. I dag er det bare takksigelser for den en gang så utskjelte loven. Hvordan kunne det skje?

Vaksinemiraklet

Dette er fortellingen om en av verdens største livreddende innsatser, om hvordan markedet ble tatt i bruk for å korrigere en av de største urettferdigheter i verden:
At barns tilgang til livreddende vaksiner er avhengig av hvor de er født.
Om hvordan barnedødeligheten ble halvert og takket være vaksinealliansen Gavi som bl.a. Bill Gates, USA, Norge og Storbritannia startet i år 2000 med Nelson Mandela som styreleder.
Dagfinn Høybråten ble valgt til styreleder i 2010 og kan formidle en fascinerende historie om dristige visjoner, kostnadseffektive virkemidler og fantastiske resultater i form av reddede liv og sparte kostnader.
En fortelling som gir håp og tro på at det nytter!

Fra sannhet til forsoning

Fra midten av 1800-tallet og frem til vår egen tid pågikk en til tider systematisk fornorskning av samer, kvener, norskfinner og skogfinner i Norge. Resultatet er tap av språk, kultur og tradisjonell næringsdrift for urfolk og nasjonale minoriteter.
Høybråten ledet stortingsgranskingen som viser at fornorskningen var et program vedtatt og finansiert av Stortinget, men der mange aktører på ulike plan i samfunnet og til ulike tider medvirket.
Denne Sannhets- og forsoningskommisjonen innhentet 760 personlige historier om konsekvenser av fornorskningen. Nå ligger «sannheten» om hva som skjedde og konsekvenser det har hatt på bordet.
Hvordan kommer vi videre mot et mer forsonet samfunn?

Dagfinn Høybråten

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Skroll til toppen