For eldre

Seniorene er en av vår tids raskest voksende grupper – og med seniorer mener vi den gruppen i befolkningen som har passert 60 år.
Så lever vi lenger og lenger, så tiden fra vi går av for aldersgrensen og blir pensjonister og fram til vi dør blir lenger og lenger – i dag kan vi regne med å leve med god helse mellom 20 og 30 år som eldre, eller seniorer.
I tillegg er dette også den gruppen med generelt størst frihet til å bruke tiden som man selv vil, og de har best økonomi.
Det er fantastisk!

Arrangementer for eldre

Å lage arrangementer for eldre har dermed blitt viktig både for kommunale virksomheter som frivilligsentraler og seniorakademier, og for kommersielle aktører som står bak konserter, show, foredrag og andre opplevelsesarrangementer.
Men hvilke typer foredrag og arrangementer egner seg for denne gruppen?
Hva slags tema og innhold er seniorer opptatt av?

Livskvalitet for eldre

Enkelt sagt vil alle foredrag som handler om god helse, det gode liv og den gode alderdom være attraktive.
Å gå alderdommen i møte uten for store bekymringer om verken helse, økonomi, sosial posisjon og relasjonelle forhold vil være en stor berikelse for oss alle, og heldigvis er det et stort antall foredragsholdere som holder inspirerende og muntre foredrag om dette.

Fysisk helse for eldre

Jo eldre vi blir, jo viktigere er det å være klar over egen helse, følge med på kroppens utvikling og ikke minst gjøre det som er mulig å gjøre for å forebygge helseplager og fysisk aldringsprosess.
Dette er langt på vei praktiske og konkrete spørsmål det er mulig å lære seg gode svar på.

Psykisk helse for eldre

På samme måte som med fysisk helse er den psykiske – eller mentale – siden av saken et viktig område for eldre.
Å holde hjernen, sinnet og humøret aktiv og smidig skaper livskvalitet og glede i hverdagen, og heldigvis er det mange grep man selv kan ta for å holde livsgleden ved like også når vi er i siste fase av livet og kroppen etter hvert ikke orker like mye som før.

Økonomi for eldre

I vår del av verden er god økonomisk planlegging og kontroll på pengespørsmål viktigere enn noen gang, og både spare- og investeringsspørsmål, arvespørsmål og tips om fornuftige økonomidisposisjoner kan være lurt å bruke tid på å sette seg inn i.

Økonomisk utfordring

Så må vi kanskje få lov til å komme med et lite hjertesukk:
Det har i alle år vært lagt til rette for at eldre skal betale mindre enn andre grupper i samfunnet. Vi har honnørbilletter, lavere billettsatser og ikke minst en lang rekke lag og organisasjoner som legger forbilledlig til rette for arrangementer for eldre som enten er gratis eller har en svært lav inngangsbillett.
Dette er det muligens på tide å ta en diskusjon på, rett og slett fordi seniorgruppen med årene som nevnt er blitt den mest bemidlede i samfunnet, og fordi en stadig større etterspørsel etter foredrag og arrangementer for eldre fortrenger andre oppdrag med normale honorarsatser.

Gode og inspirerende foredragsholdere for eldre

Dette betyr selvsagt ikke at ikke vi skal legge til rette for gode foredrags- og arrangementsopplevelser for eldre som ikke koster skjorta.
Og hos Seminarpartner er det et stort utvalg foredragsholdere som i mange år har snakket tilpasset og godt til seniorer og som kan bidra til et langt seniorliv med gode innspill både kulturelt, humoristisk og faglig:

 • Trond-Viggo Torgersen
 • Per Anders Nordengen
 • Henrik Syse
 • Sven Mollekleiv
 • Carsten Five
 • Eva Joly
 • Kjell Magne Bondevik
 • Jørgen Skavlan
 • Erica Grunnevoll
 • Christine Koht
 • Egil Svartdahl
 • Eva Bratholm
 • Arne Jon Isachsen
 • Hanne Kristin Rohde
 • Steinar Lyse
 • Karin Fevaag Larsen
 • Per Arne Dahl
 • Hilde Hummelvoll

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om hvilke løsninger som passer for best for akkurat din virksomhet!

Skroll til toppen