Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg

Anne Grethe Solberg er inspirator, lederutvikler og forfatter. Hun bergtar tilhørerne sine gjennom tre ulike foredrag:
Ta regien, Kjønnsbalanse i ledelse og Å knekke koder.

Ta regien

Ta regien handler om å trigge ”viljen til endring”.
Med unik formidlingsevne og klart budskap både inspirerer og irriterer hun. Hun bevisstgjør eget ansvar for å se muligheter og å komme seg videre. Hun viser hvordan vi kan mobilisere de kreftene vi har tilgjengelig til en hver tid. Hun levendegjør teknikkene ved å beskrive håndteringen av sitt traume og handikap.
Anne Grethe ble skutt og kvestet i 2006, derfor halter hun og har amputert venstre arm. Hun har en invaliditetsgrad på 70,5 %, men presterer allikevel mer fysisk og psykisk enn de fleste.
Hun har skrevet boken ”Et helt menneske i en halv kropp” på Cappelen Damm i 2015.

Foredraget kretser rundt følgende grunnsetninger:

Det eneste mennesket du kan forandre på er deg selv
Litt er bedre enn ingenting

 • Hvordan mestre utfordrende livssituasjoner?
 • Hvordan akseptere begrensninger?
 • Hvordan sette deg mål og ta konsekvensen av det?
 • Hvordan mobilisere egne ressurser?
 • Hvordan finne triggerpunktene i deg selv?
 • Hvilke teknikker kan du trene på?
 • Hvordan unnlate å bli syk på viljen?
 • Hvordan ta i bruk din indre styrke?
 • Hvordan snakke deg selv til rette?

Kjønnsbalanse i ledelse

I foredraget Kjønnsbalanse i ledelse utfordrer Anne Grethe med bred og dyp kunnskap tradisjonelle tankemønstre om kvinnelig og mannlig ledelse, og debatterer villig teorien om glasstaket.
Med stor faglig og operativ innsikt formidler hun i lederes og bedrifters potensial for å oppnå kjønnsbalanse i lederjobber.
Anne Grethe driver selskapet Gender Consulting og er sosiolog med doktorgrad i kjønn og ledelse. Hun jobber som forsker og strategisk rådgiver på temaet. Hun er for tiden bokaktuell med ”Kjønnsbalanse i ledelse” fra Cappelen Damm Akademisk, 2017.

Foredraget kretser rundt følgende grunnsetninger:

Å oppnå kjønnsbalanse handler om mer om organisasjonsutvikling enn om politikk

At kvinner og menn opererer med forskjellig ledelse, kan være en myte

Å tro hardnakket på kjønnsforskjeller i ledelse blokkerer for å oppdage likheter og individuelle forskjeller

Kjønnsforskjeller i ledelse er mer tankebestemt enn biologisk bestemt

 • Skiller kvinnelige ledelse seg fra mannlig?
 • Hva skiller kjønnsbalanse fra kjønnsmangfold?
 • Hva innebærer feminin, maskulin og androgyn ledelse?
 • Hva oppnår vi med kjønnsbalanse?
 • Hvordan kan vi få det til?
 • Hva kan ledere gjøre?
 • Gjelder glasstaket fremdeles?

Å knekke koder

Å knekke koder handler om gjennomslagskraft, karriere- og lederutvikling i arbeidslivet.  Med et uoppslitelig engasjement har hun coachet ledermotiverte kvinner og menn i flere tiår om hvordan de kan knekke koder for å ta større lederansvar. Hun bruker aktivt sin erfaring som headhunter og om hvordan karrierer utvikles i teori og praksis kombinert med sin personlig kunnskap om mestringsteknikker.

Foredraget kretser rundt følgende grunnsetninger:

Det er sjeldent fysiske stengsler som hindrer deg

Ved å lytte til kulturen, bruke tankemessige kløkt og vilje kan du nå langt

Sett kjepphestene dine ut i verden

Ikke sett skylden på andre for noe du selv ikke får til

 • Hva er karriere- og lederkoder?
 • Hvordan forstå og knekke dem?
 • Hvordan ta større ansvar?
 • Hvordan øke gjennomslagskraften din?
 • Hvilken type ressurser har du tilgjengelig?
 • Er det samme koder for kvinner og menn?
 • Hvordan utvikle din arbeidsplass?

Anne Grethe Solberg har vært ansatt i ISCO Group, Hartmark Consulting, Ernst & Young og Capgemini. Hun driver i dag Gender Consulting der hun kjører lederutviklingsprogram med mål for bedret kjønnsbalanse. Hun fasiliterer strategiutvikling i en rekke seminarer og jobber som høgskoleforsker.
Hun har også skrevet bøker, blant annet Kvinner og ledelse, gjennom glasstaket? (1995) sammen med Irmelin Drake og laget dokumentarfilm for NRK om temaet.
Hun ble i 2012 kåret til Årets Konsulent og fikk sølv i den internasjonale konsulentprisen i Florida for resultatene med karrierecoaching og kjønnsbalanse.
Hun mottok Frederikkeprisen i 2012 fra Norske Kvinners Sanitetsforening for å synliggjøre vold i nære relasjoner.
Hun ble kåret til The International Achilles of the Year i New York i 2016 for å inspirere handikappede til å trene.
Hun lider ikke av flink-pike-syndromet, elsker søtsaker, er grunnleggende lat, ligger på sofaen og har det stort sett rotete.

Anne Grethe holder foredrag både på norsk og engelsk, og hun tilpasser seg de behovene en gruppe mennesker eller bedrift trenger å høre for å få til bevegelse i ønsket retning.

Anne Grethe Solberg

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen