foredrag om helse med trond-viggo

Helse

Helse er et særdeles vidt begrep, og omfatter vår oppfatning av både psykisk og fysisk velvære.
Helse er en grunnforutsetning for et godt liv, og en svært viktig faktor for overskudd til arbeidsinnsats og forebygging av sykefravær.

Definisjon

WHO har definert helse særdeles vidt:
Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.
Dette kan synes en smule ambisiøst, og sannsynligheten for at vi mennesker vil oppfatte vår egen helse på denne måten som en normaltilstand er lite sannsynlig. Men det er lov å ha mål å strekke seg mot!

Sykefravær

I arbeidslivet er god fysisk og psykisk helse avgjørende kriterier for å forebygge sykefravær og sørge for optimal funksjon i møte med oppgavene som skal løses.
Norsk arbeidsliv er trygt, gjennomregulert og godt organisert, men vi sliter med høyt sykefravær, særlig i noen bransjer, og det er mulig å spare enorme beløp om sykefraværet reduseres med bare noen få promille.
Derfor er det viktig å ha et høyest mulig skolert befolkning både når det gjelder fysisk og psykisk helse, og ikke minst en evne og vilje til å satse tid og ressurser på hele tiden å utvikle bevissthet og kompetanse rundt dette hos de ansatte.

Fysisk helse

Kroppsfokuset er større enn noen gang.
Og ønsket om både å ta seg pent ut og ha best mulig fysisk helse i form av en kropp som fungerer som den skal og som også tåler påkjenninger, er tilstede hos de fleste av oss.
Sannheten er formodentlig at noe kan vi gjøre noe med, noe er genetisk bestemt, og noe må vi bare akseptere gitt de rammer og vilkår vi lever under.
Kroppen er et fantastisk instrument, og det meste av den kan både holdes ved like og trenes opp til å bli enda bedre – og gi oss et noe lenger liv enn vi ellers ville hatt. Trond-Viggo Torgersen har skrevet godt om dette i boken Kroppen for voksne (Frisk forlag 2021), hvor poenget nettopp er å oppfordre oss mennesker til å forstå vår egen kropp bedre, ta ansvar for den etter verdt som vi blir eldre, og gjøre noen enkle grep for å forebygge det som er mulig av slitasje og sykdom.

Psykisk helse

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse, og den er omtrent like trenbar:
Våre ferdigheter i møte med våre egne følelser gir direkte innvirkning på vår evne til å tåle de påkjenninger livet gir.
Og disse ferdighetene kan trenes!
Psykisk helse forutsetter åpenhet, mot og vilje til å snakke om også det som er vanskelig i livet, og den gode samtalen er viktigere i vår tid enn noen gang. Terapeuter anbefaler oss alle å ha daglige, gode møter for å dele opplevelser og tanker, om ikke annet for å hjelpe hverandre til å verbalisere følelser og reaksjoner.
Ikke minst er dette viktig om vi har barn, i vår digitaliserte tid er det om å gjøre å lære dem viktigheten av gode møter og samtaler for å skape arenaer som gir mulighet for å avdekke frustrasjon, sinne og fortvilelse – men også glede og begeistring. På denne måten kan vi lære barn noe om hvordan livet er, hvis ikke lærer de det av for eksempel Sophie Elise, og det er ikke gitt at de kan bruke det på samme måte…

Gode og inspirerende foredragsholdere om fysisk og psykisk helse

Vi tilbys et vell av ulike foredrag og opplevelser knyttet til helse i våre dager. Vi er opptatt av å formidle fagstoff og nøktern informasjon på en inspirerende og munter måte, og kan derfor tilby en av følgende forelesere innen tema fysisk og psykisk helse:

 • Trond-Viggo Torgersen
 • Jørgen Skavlan
 • Per Anders Nordengen
 • Henrik Syse
 • Sven Mollekleiv
 • Kjell Magne Bondevik
 • Erica Grunnevoll
 • Christine Koht
 • Egil Svartdahl
 • Hanne Kristin Rohde
 • Per Arne Dahl

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om hvilke løsninger som passer for best for akkurat din virksomhet!

Skroll til toppen