Arbeidsglede

Ingenting motiverer norske arbeidstakere mer enn gleden over å gjøre en god jobb.
Dette oppleves som den viktigste indre jobbmotivasjonen vår.
Men hva er egentlig arbeidsglede?

Karsten Isachsens Livsglede og arbeidsglede

Helt siden foredragsmarkedet tok av i Norge på slutten av 80-tallet har arbeidsglede vært et grunnleggende etterspurt tema.
Karsten Isachsens klassiske suksess-seminar Livsglede og arbeidsglede ble hold over 2000 ganger over hele Norge, i både offentlig og privat regi, og sjelden har folk lært så mye og samtidig ledd så godt enn da Karsten forklarte hvordan et stabilt, godt liv med evne til å forstå sine egne følelser og reaksjoner resulterte i høy arbeidsglede og lavere sykefravær. Intet mindre.

Arbeidsglede som motivasjonsfaktor

At arbeidsglede ofte oppgis som den viktigste indre motivasjonsfaktoren i folks arbeidshverdag, sier mye om hva jobben og arbeidsplassen betyr for folk.
Og nettopp det å miste jobben eller å være mellom jobber oppleves utfordrende for svært mange.

The greatest motivational tool is having fun!
Vanskeligere er det ikke – og samtidig så vanskelig er det:
Klarer vi å ha det gøy på jobben, klarer vi å skape et arbeidsmiljø preget av overskudd og livsglede, av god kommunikasjon og høy evne til åpenhet og konfliktløsning, så orker vi også mer.

Men å ha det gøy er jo ikke nok:
I synonymordboka kan vi se at glede kan erstattes med tilfredshet. Mange organisasjonspsykologer er imidlertid opptatt av å skille arbeidsglede fra begreper som tilfredshet og det å ha det koselig eller gøy:
Arbeidsglede må snarere knyttes til det å være en engasjert medarbeider som finner mening i oppgavene man skal løse. Vi vet også at engasjement påvirker resultater – i motsetning til tilfredshet, som man ikke kan dokumentere gir positiv effekt på produktivitet og kvalitet på organisasjonsnivå.
Men hvordan skaper vi jobbmotivasjon, engasjement og arbeidsglede hos våre medarbeidere?

Jobbmotivasjon og engasjement kommer som resultat av noe. Derfor kan det være mer hensiktsmessig å legge vekt på at arbeidstakeren opplever at arbeidsoppgavene er meningsfulle og at vedkommende har ressurser til å løse oppgavene på en god måte, enn å adressere jobbmotivasjon og engasjement i seg selv.

Et godt foredrag hjelper alltid!

Ifølge en undersøkelse er tidspress og ressursknapphet blant faktorene norske arbeidstakere opplever som mest utfordrende i hverdagen, etterfulgt av store krav til effektivitet.
Når dette er jobbkrav mange arbeidstakere kjenner på, blir det viktig å finne tiltak og ressurser som gjør at disse kravene blir håndterbare og kanskje til og med oppleves stimulerende. Og det er her et godt foredrag kan spille en rolle.

Det er antagelig lettere å føle på arbeidsglede og overskudd i en travel hverdag hvis man i størst mulig grad får lov til å drive med det man vil.
Og jo høyere grad av frihet og selvstendighet vi har i vårt daglige arbeid, jo høyere grad av trivsel er det mulig å måle.

Samtidig er det mange som opplever arbeidsdagens om utfordrende, krevende, slitsom, kjedelig, rutinepreget og kun et middel for å oppnå et annet mål:
Noe å leve av.
Det er jo lenge siden vi var nødt til å arbeide for å overleve, de basale behov er dekket på en helt annen måte i våre dager. Nå har vi skyhøye krav til at arbeidet skal være tilpasset våre evner, våre ønsker og vårt krav til et meningsfylt liv.

Så hvorfor ikke smøre oppgavene og hverdagene med et inspirerende foredrag?
Det er mange som snakker muntert, inspirerende og godt om arbeidsglede i dagens arbeidsliv:

 • Anne Lindmo
 • Trond-Viggo Torgersen
 • Henrik Syse
 • Erik Thorstvedt
 • Jan Erik Larssen
 • Jørgen Skavlan
 • Per Anders Nordengen
 • Christine Koht
 • Erica Grunnevoll
 • Steinar Lyse
 • Sigurd Granmark
 • Karin Fevaag Larsen
 • Mia Törnblom
 • Marit Breivik
 • Petter Hoff
 • Per Arne Dahl
 • Tom Nordlie
 • Finn Schjøll
 • Jan Størksen
 • Anne Gerd Samuelsen
 • Dag Erik Pedersen

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende prat om hvilke løsninger som passer for best for akkurat din virksomhet!

Skroll til toppen