Erica Grunnevoll

Erica Grunnevoll

Erica Grunnevoll er en liten kvinne med mye trøkk og tyngde.

I en årrekke har hun vært en ettertraktet foreleser, inspirator, kursleder, prosessleder og mekler. Erica har en teologisk embetseksamen i bunn, og arbeidet i flere år som prest i den norske kirke. I sin prestetid fikk hun erfaring fra fengsel, forsvar, FN-styrkene og oljeplattformer. Gjennom sine ti år som feltprest ble hun raskt en etterspurt kurs- og prosessleder i Forsvaret. Videre opparbeidet hun seg allerede i denne tiden et renomè som en fortreffelig inspirasjonsforeleser. Allerede som Distriktskommandoprest ble hun engasjert av Statsministerens kontor for å holde foredrag på en større kongress om det å være kvinnelig leder i mannsdominert miljø. Hun ble bedt om å være bidragsyter i flere av Forsvarets lærebøker innenfor stressmestring, ledelse og etikk. Hun var i flere år fast spaltist i Fædrelandsvennen og underviste på Høyskolen i Agder.

Erica Grunnevoll, en ettertraktet foredragsholder

Noe av det som gjør Erica Grunnevoll så ettertraktet som foreleser er hennes evne til å få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper gjenkjennelse, hun levendegjør. Erica bringer – så vel gammel som ung, medarbeider som leder, praktiker som teoretiker – inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle eminente måte ved hjelp av den lune humor og den dype refleksjon. Mennesker ler når de lytter til Erica, de rødmer, de ser ned, de kikker på kollegaen, de nikker, de kjenner deg igjen, det er deres hverdag hun både beskriver og berører. Mennesker kjenner seg igjen når Erica snakker, hun kaller en spade en spade, hennes foredrag er fri for flosker, enkle oppskrifter og hippe trender.

Erica er mangfoldig og allsidig, hun har en egen evne til å fange opp kjernen i kundens situasjon og setter den  i fokus i sine foredrag. Derfor eier Erica ingen ferdige foredrags-manus. Hun tilpasser og skreddersyr i forhold til kundens behov.

Erica Grunnevoll holder foredrag under følgende overskrifter:

 • Stolt, gla og nyttig
 • Ta tak i egen arbeidsdag – veien til arbeidsglede og overskudd
 • Positiv ansvarlighet
 • På talefot
 • Etikk – mer enn fy og nei og dårlig samvittighet?
 • Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til – handlingskompetanse i endringens verden.
 • De utfordrende samtalene
 • Tatt av tiden – press uten stress?
 • Leder – eller bare sjef?
 • Du er mer enn fag – relasjoner og påvirkning

Alle foredragene tar, via forskjellige vinklinger, utgangspunkt i de menneskelige aspekt ved jobbsituasjonen. I følge Erica er ikke disse områdene så interessante i seg selv. Følsomhet for det menneskelige må ikke bli føleri. Men for å kunne fungere optimalt, yte, løse oppdrag og samhandle under variable rammevilkår, er det viktig for ansatte og bedriften som hele å kunne håndtere de menneskelige sider ved jobbhverdagen på den mest hensiktsmessige måte. Erica bruker eksempler som er lett gjenkjennelige. Hun er dyktig på å skape begeistring og gi innspill til refleksjon og ettertanke.

Se forøvrig Erica Grunnevolls egen hjemmeside: www.coachteam.no

Motivasjon og arbeidsglede

Erica Grunnevoll tilbyr skreddersydde kurs, seminarer og foredrag innen temaer som:

 • Kommunikasjon og samarbeidsutvikling
 • Motivasjon og arbeidsglede
 • Utbrenthet og stress
 • Service og kundebehandling
 • Omstillinger og forandringsprosesser
 • Relasjoner og påvirkning
 • Etikk og verdibasert ledelse
 • Teamarbeid og gruppedynamikk
 • Konflikthåndtering

Hun foretar også klimaundersøkelser og kartleggingsarbeid for næringslivet.

Hennes levende og inspirerende presentasjonsform, smittende engasjement sammen med bruk av glitrende eksempler har resultert i udelt positive tilbakemeldinger på alle de kurs, seminar og foredrag hun har gjennomført.

Erica Grunnevoll

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen