Petter Hoff

Petter Hoff

Petter Hoff er en av Seminarpartners mest erfarne foredragsholdere innenfor fagområdene endring og omstilling, motivasjon, karriereutvikling, leder- og medarbeidertrening. Han kan bidra med en løsningsorientert tilnærming gjennom sine mange års erfaring som omstillingskonsulent og rådgiver for virksomheter, organisasjoner og enkeltindivider.

Petter Hoff har sin grunnutdanning fra næringsmiddelindustrien, og er videreutdannet ved Bedriftsøkonomisk Institutt. Han har også lang erfaring som eier og leder i dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien.

Foredragene skreddersys hver enkelt oppdragsgiver, og varer normalt rundt halvannen time. Ønsker halv- eller heldagsopplegg, eller mer prosessorienterte opplegg, lager Hoff gjerne også det.

Omtale av Petter Hoffs foredrag:

De fire temperamenter

Dette foredraget er lagt opp som et rollespill om forskjeller på mennesker.

Den fremste årsak til konflikter er misforståelser og dobbeltkommunikasjon. Ofte sier vi en ting, men mener noe annet. To mennesker i samme situasjon og med like rammebetingelser kan oppfatte denne situasjonen helt forskjellig. Hvorfor?

Rollespillet De fire temperamenter utføres av foredragsholder og rådgiver Petter Hoff, men involverer tilhørerne i form av tilbakemeldinger og kommentarer på temperamentenes adferd, slik de personifiseres av Hoff.

Spillet visualiser på en morsom og interessant måte mange aspekter ved menneskelig adferd, og forklarer årsaken til mange av de valgene vi gjør i livet.

Opplegget tar fra 2 timer til en hel dag, tilpasset bedriftens behov. Det passer like godt for medarbeidere i linjeorganisasjonen som for ledere på alle nivåer. Tilbakemeldingene har vært meget gode i de årene spillet er brukt, så vel i privat næringsliv som offentlig sektor.

Er motstand mot forandring en myte?

Motstand mot forandring er en forklaring konsulenter og ledere har funnet på fordi de ofte har kommet til kort i sine forsøk på å forandre organisasjoner og mennesker. De fleste større organisasjoner har arkivskap fulle av konsulentrapporter med forslag til endringer som ikke blir realisert. Det er som regel ingen mangel på konsulenter og eksperter. Og stort sett har de fleste de beste intensjoner. I fortvilelsen over å forklare manglende gjennomføring kaller vi dette motstand mot forandring. Men er det ikke slik at mennesker er like mye tilhengere av forandring som de er motstandere av det?

Seminaret Er motstand mot forandring en myte? tar utgangspunkt i at vi som mennesker på den ene siden har grunnleggende behov for stabilitet, forutsigbarhet, forankring, identitet og et sted å høre til et behov for trygghet og oversikt. På den annen side har vi behov for å forbedre oss, teste våre grenser, ta i bruk ressurser og evner, og å være kreative og nyskapende.

«Motstand mot endringer er først og fremst en reaksjon på måten man blir behandlet på» sier Petter Hoff. Ingen vil bevege seg mot en fremtid hvis det ikke er lys i enden av fremtidstunnelen. Fokus på hindringer virker i seg selv hemmende. Tradisjonell tilnærming til endring og utvikling er kartlegging av organisasjonens problemer. Dette skaper motstand og forsvar. Hvorfor ikke lete etter det som er bra, det organisasjonen gjør riktig, det organisasjonen burde gjøre mer av – og så forsøke å forsterke dette?

Positiv tenkning – Mental energi

Hvor kommer godt humør fra? Utenfra eller innenfra?

Seminaret Positiv tenkning – Mental energi tar for seg hvordan vi med vår indre dialog kan forandre nederlag til suksess, og med akkurat de samme krefter forandre suksess til nederlag. Hvordan kan vi nyttiggjøre denne frie energien som ligger i oss alle?

Seminaret handler om:

 • Prestasjon og prestasjonsangst
 • Trygghet
 • Rasjonalitet kontra irrasjonalitet
 • Indre dialog – hvordan snakker du med deg selv?
 • Selvtillit

Effektivitet og samarbeid er nøkkelord i de fleste stillingsannonser i dagens arbeidsmarked. Hvordan skal mennesket i bedriften klare å levere dette dag ut og dag inn? Dette krever mye av bedriften og av den enkelte medarbeider. Evnen til å motivere seg selv er en stor del av følelsen av å trives. Hvordan skal vi klare dette?

Lego for voksne

Lego for voksne passer for bedrifter og organisasjoner som jobber prosjektbasert, teamorientert eller som har grad av samhandling i gruppe som arbeidsform. Hvert seminar skreddersys til de behov organisasjonen eller bedriften har.

Verktøyet som brukes er legoklosser!

I simulering av en produksjonsprosess, vil smågrupper konkurrere seg imellom for å synliggjøre:

 • Forståelse av kundebehov
 • Etablering av roller/funksjon
 • Strategi/planlegging
 • Innkjøp
 • Produksjon/ arbeidsmetode

Etter gruppeoppgaven evalueres gruppens arbeid i forhold til:

 • Roller
 • Arbeidsformer
 • Kommunikasjon
 • Personlig adferd
 • Hva kjennetegner vår måte å jobbe på, relatert til det vi gjør på jobben ?
  • Hva fungerer bra ?
  • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer ?
  • Hva skal vi slutte med eller gjøre mindre av
  • Individuelle tilbakemeldinger til alle, fra alle i teamet

Seminaret gjennomføres på 3 til 4 timer, og passer for grupper på ca 10 til 20 personer.

Hvem er du? Og hvem er vi?

Dette seminaret passer for alle som skal samhandle med andre mennesker, men har best effekt for mennesker som jobber sammen i f.eks. en avdeling eller et team.

I forkant av samlingen får alle deltagerne en mail som inneholder en personlighetstest. Denne testen skal besvares og sendes tilbake til Petter for vurdering. Resultatet sendes tilbake til den enkelte, og taes med seminaret. Ingen av deltagerne vil bli eksponert for sitt eget individuelle resultat av testen i plenum.

Seminaret gjennomføres i plenum hvor foredragsholder viser hvilke positive krefter og forbedringspotensialer som ligger ubenyttet i gruppen. Videre vil det bli en grundig visualisering og gjennomgang av alle personlighetstrekkene som testen måler. Dette gir en god effekt for individet og skaper større forståelse for hvordan gruppen skal «ta ut» det potensialet som ligger ubenyttet.

En viktig pedagogisk effekt er humor og positiv i gjenkjennelse. Resultatet av seminaret vil være:

 • Større aksept for forskjeller i personlighet og arbeidsmetode
 • Økt selvtillit for den enkelte medarbeider og leder
 • Mindre misforståelser og feilhandlinger
 • Økt kreativitet på individ og gruppenivå
 • Bedre arbeidsmiljø og økt trivsel

Petter Hoff

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

 • MM slash DD slash YYYY
 • :
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen