Management og produksjon

Seminarpartner er et managementselskap og ikke et bookingbyrå.
Dette innebærer at vi representerer den enkelte foredragsholder eller artist eksklusivt og sørger for best og riktigst mulige betingelser i hvert enkelt tilfelle.

Vi bistår den enkelte med

  • Kontrakts- og avtaleinngåelser
  • Praktisk hjelp til planlegging og gjennomføring av oppdrag og engasjementer
  • Showproduksjoner
  • Økonomiske avregninger og disposisjoner
  • Juridisk bistand

Managementsavtalen er provisjonsbasert, hvilket vil si at vi får en avtalt provisjon av de avtalene vi fremforhandler på den enkeltes vegne.
Det er med andre ord den enkelte foredragsholder eller artist som betaler oss for våre tjenester, kunden belastes ikke med ekstra påslag og provisjoner.

Ingen oppdrag er like

Det ligger ingen faste priser ute på våre hjemmesider, rett og slett fordi våre foredragsholdere og artister ikke har faste priser.

Ingen oppdrag og engasjementer er like, ingen arrangementer eller arrangører er like, og i noen tilfeller kan det være riktig å differensiere pris i forhold til omfang, opplegg, hvem som spør, type finansiering og antall deltakere.

Har du spørsmål om pris, snakker vi gjerne nærmere om det – kontakt oss på telefon 908 71 305 eller epost post@seminarpartner.no.

Skroll til toppen