Egil Svartdahl

EgilSvartdahl

Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastoren på TV2, og han har helt siden kanalen gikk på lufta laget en lang rekke programmer om tro og livssyn.

Svartdahl har for øvrig virket som menighetspastor i mange år, og ledet 25 ansatte og nærmere 900 frivillige medarbeidere. Han har således lang erfaring i både ledelse og organisasjonsarbeid, og vet noe om både motivasjon, lagbygging og endringsledelse.

Egil Svartdahl er av landets fremste talere og kommunikatorer, og han snakker like inspirerende og godt til store forsamlinger som til små grupper. Hans unike kombinasjon av humor og alvor gjør foredraget til en opplevelse som setter spor.

Omtale av Egil Svartdahl’s foredrag:

Det gode kommer ikke alltid ovenfra

I foredraget Det gode kommer ikke alltid ovenfra tar Egil Svartdahl tak i en av de vanskeligste av alle lederoppgaver: Kunsten å lede seg selv.

Grunnen til at mange ledere bare får realisert en liten del av sitt egentlige potensiale, er manglende evne til å lede seg selv. Ledere som lykkes, er ledere som lærer seg kunsten å lede seg selv først.

Om vi skal være ærlige mot oss selv, så er det verken våre overordnede eller underordnede som gir oss størst utfordringer som ledere. Det mennesket som er vanskeligst å lede, er meg selv!

I en tid med store endringer, raskt tempo og økonomiske utfordringer forutsettes handlekraft, motivasjonsevne og trygg ledelse. I dette foredraget om selvledelse peker Egil Svartdahl på utfordringer og muligheter for 360- graders ledelse.

Foredraget Det gode kommer ikke alltid ovenfra er holdt i både næringsliv og offentlig sektor de siste årene, med stor suksess.

Et øyeblikk, jeg lever!

Foredraget Et øyeblikk, jeg lever! handler om hvordan vi kan redusere faren for teknostress og utbrenthet i en tid hvor de tekniske nyvinningene i informasjonssamfunnet er i ferd med å ta fullstendig overhånd.

  • Vi bygger et samfunn hvor alt går raskere og raskere.
  • Alt som tar tid, er en trussel.
  • All form for friksjon må fjernes.
  • Tekniske nyvinninger hjelper oss å spare tid, men vi begynner å merke bivirkningene!

Utbrenthet er ikke et nytt og moderne fenomen – men det er forholdsvis nytt at så mange unge mennesker føler seg utladet og utmattet. Vi er blitt eksperter på å kommunisere med datamaskiner og koble oss opp mot tekniske innretninger, men mange sliter med å komme nær andre mennesker på et emosjonelt plan.

I dette foredraget settes fokus på utfordringene i høyhastighetssamfunnet, og Svartdahl gir råd om hvordan vi kan helbrede hastesyken!

Etikk, ja takk! – men kan det lønne seg?

Foredraget Etikk, ja takk! – men kan det lønne seg? handler om verdibasert liv og ledelse:

Stadig oftere settes det fokus på etikk i næringsliv og organisasjonsliv, og det er derfor økende ønske om kunnskap og erfaring som fører til veiledende samtaler om etikk og moral. Gjennom dette foredraget gir Svartdahl oss dypere innsikt i noen av de viktige veivalgene vi står overfor i familieliv, yrkesliv og samfunnsliv. Han hjelper oss til å sette moral på dagsorden – uten å moralisere!

Etiske dilemmaer setter oss på prøve i hverdagen. Selv om det ikke er entydige svar på spørsmål som handler om etikk og moral, kan vi lære oss til å se forskjell på rett og galt. Det er veien til det gode liv.

Størst av alt er frivilligheten!

 

Dette er et inspirasjons- og motivasjonsforedrag om muligheter og utfordringer knyttet til frivillighet.

Det er i hovedsak tre typer mennesker:
De uvillige, de motvillige og de frivillige.

I følge Frivillighet Norge er 2 av 3 mennesker i Norge med i frivillig arbeid. Den frivillige arbeidsinnsatsen i Norge tilsvarer nærmere 150  000 årsverk.

– uten frivillige, stanser Norge
– uten ildsjeler, slukner dugnadsånden
– uten frihet, dør frivilligheten

Dugnadsbegrepet er påstått å være utpreget norsk.
Våren 2004 ble ordet «dugnad» kåret til Norges nasjonalord.

Som pastor har Egil Svartdahl mer en 40 års erfaring med å rekruttere og motivere frivillige medarbeidere som med glede bidrar med tid, penger og ressurser for å nå et felles mål.
Gjennom humor og alvor deler han egne erfaringer på godt og vondt, og løfter fram fortellinger om frivillige forbilder.
Størst av alt er den frivillige!

Egil Svartdahl

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen