Per Anders Nordengen

Per Anders Nordengen er prest, forfatter og foredragsholder på heltid. Han har bakgrunn fra Den Norske Kirke, Psykologibistand i Oslo samt personalsjefstilling i reklamebyrået JBR McCann.

Mange år i kirke og menighet

Nordengen er utdannet teolog, og arbeidet som prest i mange år både i Norge og Sør-Afrika. Han var i en farget menighet i Sør-Afrika fra 1985 til 1987, under noen av de verste årene i apartheids moderne historie. Tiden i Sør-Afrika har lært Nordengen noe om hva håp, visjoner, drømmer og engasjement kan føre til.

Mange år i kirke og næringsliv har gitt Per Anders Nordengen gode erfaringer for mennesker i ulike livssituasjoner. Han har som samtaleveileder jobbet mye med pårørende, med syke og mennesker i ulike former for krise, og han hadde blant annet mye oppfølging etter 22. juli-katastrofen i 2011. Han har  mange foredrag for ulike pasientforeninger, ikke minst for folk som er berørt av kreft. Han snakker om livsglede i livsalvoret, om å leve med sykdom, om å være pårørende, om sykdom og samliv, om barn og en rekke andre tema.

Per Anders Nordengen formidler alvor med glimt og humor

Per Anders Nordengen er kjent for sin muntlige fortellerform og sin evne til å formidle alvor med glimt og humor. Han bruker verken powerpoint eller manuskript, men gjør hvert enkelt seminar til en unik opplevelse med sin levende fortellerform som underholder, berører og engasjerer.

Nordengen har vært mye brukt i radio og TV, har skrevet to bøker, samt en rekke artikler i dagspresse og tidsskrifter.

Omtale av Per Anders Nordengens’ forskjellige foredrag finner du her:

+50 – Utgått på dato eller verdifull ressurs?

I dette seminaret blir noen av de viktigste utfordringene til både bedrifter og senior-arbeidstakere tatt opp:

 • Holdninger til eldre arbeidskraft
 • Endringsdyktighet
 • Nye trender og krav i dagens arbeidsmarked
 • Om å være senior i arbeidsmarkedet
 • Personlig mestring: Hvordan ta ansvar for egen livssituasjon og jobb-framtid?

Er jeg en god leder?

Arbeidslivet er i stor endring, og det skapes hele tiden nye krav til å være leder. I dag forventes det av ledere at de skal gjøre medarbeiderne så gode som mulig. Ved å skape stolte og motiverte medarbeidere, høynes også produktiviteten.

Ingen er født til å være en god leder. Det er kunst som kontinuerlig må læres. Gode ledere i dagens arbeidsmarked har god selvinnsikt og god menneskekunnskap.

Hvordan bygger vi en vinnerkultur?

Å ha visjoner, mål og verdier er viktig for å oppnå noe, både som bedrift og som privatperson. Vi trenger bedrifter med visjoner som tenner de ansatte til felles innsats mot samme mål.

Ved å jobbe med verdier og visjoner, skapes det vinnerkultur både internt og eksternt. 

Without visions the people perish.

I fyr og flamme – uten å bli utbrent

Dette foredraget handler om utbrenthet og stressmestring: Hvordan kan vi få til et samspill mellom arbeidsliv og privatliv som gjør at vi ikke risikerer å møte veggen.

 • Det handler om å ta ansvar for vårt eget liv og vår egen arbeidsglede.
 • Det handler om de nye trendene i arbeidslivet.
 • Og ikke minst handler det om hvordan vi kan klare å ta vare på og beholde de beste medarbeiderne.

Livsglede i livsalvoret

Livet spenner mellom store ytterligheter. Ingen går gjennom livet uten å oppleve både gleder og sorger, latter og tårer.

Livet er både muntert og alvorlig. Til tider tar alvoret overhånd. Sykdom, ulykker, tap eller ytre hendelser kan være så vonde at de preger hele tilværelsen. Smerten kan komme brått, eller den kan snike seg inn over tid.

Livet er urettferdig. Det vonde rammer tilfeldig. Det er kort avstand mellom ytterlighetene. Kun én bokstav mellom lykke og ulykke. Vi må være forberedt på at enda mindre kan skille i virkeligheten.

Men livet er heldigvis mer enn bare alvor og smerte. Vi må ta det vonde på alvor, samtidig som vi tillater oss å nyte livsgledene som finnes. Det handler om hvilke grep vi kan ta for å leve så godt som mulig slik livet ble.

Dette foredraget gir ingen endelige svar, og det lodder ikke dypt i de store og vanskelige spørsmålene som berøres. Men det er ment som tankevekkende smakebiter om hvordan lete fram livsgleder midt i alvoret.

Men vanskeligst av alt er kjærligheten

Kjærligheten er noe av det største, beste og samtidig vanskeligste i livet. Den er fantastisk, men også skjør og sårbar. Kjærligheten er både god og vanskelig. Det er trist at forhold som en gang var levende og lidenskapelige, blir preget av vane og selvfølge.

Det finnes ikke noe tema det er laget flere bøker, dikt, filmer og sanger om enn kjærligheten. Likevel har jeg skrevet denne boken i håp om at den inneholder «tankevekkere» som kan berike parforhold og styrke kjærligheten. Den er skrevet på bakgrunn av erfaringer fra egne og andres samliv. Som prest har jeg vært meklingsmann ved skilsmisser, og jeg har viet mange hundre par som jeg har hatt dype samtaler med. Som samtaleveileder møter jeg ukentlig par og enkeltpersoner som strever med å få til parforholdet. I tillegg holder jeg foredrag om blant annet kjærlighet og samliv.

Boken tar ikke opp alle temaer innen kjærlighet og samliv. Gjennom korte «epistler» ønsker jeg å sette ord på en del temaer som kan bidra til å senke forventninger og skape god hverdagskjærlighet. Av innholdet nevnes:

 • «Etterelskelse»
 • Å elske krever mot
 • Hverdagskjærlighet
 • «Best etter»
 • Fullkommen kjærlighet?
 • Raushet og tilgivelse
 • Ulikt kjærlighetsspråk
 • Sjalusi og utroskap
 • Kjærligheten er vanskelig
 • Realistiske forventninger
 • Flerfamilien
 • Seksualiteten
 • Overhaling av parforholdet

Når forandring ikke fryder

Det sikreste vi vet er at alt forandrer seg. Både på verdensplan, i privatlivet og på arbeidsplassen skjer forandringer og omstillinger hurtigere enn vi klarer å følge med.

Når forandringer ikke er selv-villet, er det ikke sant at forandring fryder.

Omstillingene kan oppleves truende. Det viktigste er ikke å unngå forandringer, men å mestre dem. Det handler om å finne grunnfølelsen. Styrken i mitt indre. Vi kan kjøpe det meste, men ikke den styrken som fører til at vi gjør de viktige valgene og tar vare på tryggheten i oss selv.

Noe av det mest smertefulle som finnes er å erfare at livet mitt ikke var et levd liv.

Seminaret «Når forandring ikke fryder» har ikke blitt til gjennom bokstudier, men ved å lese de levende menneskelige dokumenter. Dette seminaropplegget gir ikke svar på tilværelsens mange spørsmål, men representerer en måte å se på, tenke på og leve på.

Per Anders Nordengen

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

 • MM slash DD slash YYYY
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen