Henrik Syse (f. 1966) er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn.

Henrik har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er for tiden seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) – som han har vært tilknyttet i over 20 år – og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og foredrar mange forskjellige steder.

Fra 2005 til 2008 arbeidet Henrik i eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Der var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet. I 2007 ble han, blant annet på grunn av dette arbeidet, utpekt til en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.

Han er ellers medredaktør i det fagfellebedømte tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013.

Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på både engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig. Blant hans senere bøker er blant annet Norge etter 22. juli (Cappelen Damm, 2018), Hvor kristent skal Norge være? (med Halvor Nordhaug, Vårt Land forlag, 2016) Det vi sier til hverandre (Cappelen Damm, 2015), Med andakt (med Asbjørn Bjornes, Cappelen Damm, 2014), Religion, War, and Ethics (med Gregory Reichberg, Cambridge University Press, 2014), Næringslivsetikk og samfunnsansvar (med Jørn Bue Olsen, Fagbokforlaget, 2013), Noe å tro på (Cappelen Damm, 2011) og Konservatisme (med Torbjørn Røe Isaksen, Universitetsforlaget, 2011). Han er sønn av tidligere stortingsrepresentant, statsråd og statsminister Jan P. Syse, og han er redaktør av boken Ta ikke den ironiske tonen – tanker og taler av Jan P. Syse (Press forlag, 2003) sammen med sin bror Christian og sin mor Else.

Henrik var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) fra 2002 til 2016, og han er medlem i Det norske akademi for språk og litteratur og nestleder i Den norske nobelkomiteen.

Og så holder han jevnlig andakter på NRK radio, er søndagsskolelærer – og var i flere år hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe på NRK, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakket om The Beatles og filosofi.

Henrik Syse, foredragsholder om etikk, filosofi, livsmening og menneskelige fellesskap

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om etiske og filosofiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Han har som mål å kombinere det prinsipielle og det hverdagslige, det dypt filosofiske og det like dypt menneskelige – og ikke minst, når det er mulig, det alvorlige og det morsomme.

Da han var doktorgradsstudent og stipendiat, arbeidet Henrik særlig med moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights (St. Augustine’s Press, 2007). Dette er temaer han fortsatt liker å forelese og foredra om.

Når Henrik holder foredrag, er han glad i å få «stiloppgave» – og å tilpasse sin kompetanse så nært som mulig til det som det er ønske om. Blant temaene han holder foredrag og kurs om, er blant annet:

 • yrkesetikk,
 • ledelse,
 • mellommenneskelige møter,
 • oppdragelse og utdannelse – og møtet med barn og unge,
 • næringslivsetikk og samfunnsansvar,
 • religion, kirke, livssyn og tro,
 • rettstenkning,
 • konflikt, krig og internasjonal politikk,
 • Nobelprisen,
 • tenkningens historie
 • og politiske prinsipper og ideologier.

Og han holder også gjerne foredrag om The Beatles, The Beach Boys og andre ikoner fra 1960-tallet.