Henrik Preben Syse er en norsk filosof og samfunnsviter, tilknyttet PRIO (Institutt for fredsforskning, Oslo).

Henrik Syse gjennomførte Forsvarets russiskkurs 1986-1987, ble cand. mag. ved Universitetet i Oslo i 1989, Master of Arts ved Boston College i 1991 og dr. art. i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1997. Han har tidligere bl.a. vært Fullbright-stipendiat i USA (1989-1991), forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråds etikkprogram (1992-1997), redaktør for tidsskriftet Tidens tegn (1998-2000), medlem av sekretariatet for Verdikommisjonen (1998-2001) og post-doc-stipendiat ved Universitetet i Oslos etikkprogram (2002-2005). Han har vært tilknyttet PRIO som seniorforsker, dels fulltid og dels på deltid, siden 1997.

Henrik Syse var fra 2005 til 2007 leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM). Denne gruppen arbeider med bruken av Oljefondets aksjonærrettigheter. Syses oppgave var særlig å arbeide med integreringen av etiske hensyn i dette arbeidet. Han var fra januar til juni 2008 seniorrådgiver for eierskapsgruppen, og han er i dag fortsatt konsulent for gruppen i spørsmål relatert til sosiale problemstillinger, herunder barnearbeid.

Henrik Syse, foredragsholder om etiske temaer

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights.
Syse har også skrevet flere andre bøker, bl.a. Rettferdig krig? (2003) og Veier til et godt liv (2005), og han var medredaktør (med Gregory Reichberg og Endre Begby) for den store antologien Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (2006).

Syse ble i 2007 plukket ut som en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.