Henrik Syse (f. 1966) er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker.
Han har en Master of Arts-grad i politisk filosofi fra Boston College (1991) og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo (1997). Han er seniorforsker i 50 % stilling ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor i 20 % stilling ved Bjørknes Høyskole.
Utover det er han frilanser og foreleser og foredrar mange forskjellige steder.

Fra 2005 til 2007 var Henrik leder av eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). I denne kapasitet – og som rådgiver for NBIM videre i 2008 og 2009 – var han sentral i arbeidet med implementeringen av de etiske retningslinjene i Oljefondet.
Han er ellers medredaktør i det fagfellebedømte tidsskriftet Journal of Military Ethics, og han var i egenskap av det også tilsatt som førsteamanuensis II ved Forsvarets Høgskole fra 2009 til 2013.

Henrik har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig. Blant hans siste bøker på norsk er Det vi sier til hverandre (Cappelen Damm, 2015), Med andakt (med Asbjørn Bjornes, Cappelen Damm, 2014), Næringslivsetikk og samfunnsansvar (med Jørn Bue Olsen, Fagbokforlaget, 2013) og Noe å tro på (Cappelen Damm, 2011). Han er en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som etikk, ledelse, yrkesetikk, samfunnsansvar, religion, rettstenking og politikk.
Han var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) fra 2002 til 2016, og han er medlem i Det norske akademi for språk og litteratur og Den norske nobelkomiteen.

Og så holder han jevnlig andakter på NRK-Radio, er søndagsskolelærer – og er hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakker om The Beatles og filosofi.

Henrik Syse, foredragsholder om etiske temaer

Henrik Syse blir mye benyttet som foredragsholder om diverse etiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor.

Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Denne er senere blitt utgitt som bok: Natural Law, Religion, and Rights.
Syse har også skrevet flere andre bøker, bl.a. Rettferdig krig? (2003) og Veier til et godt liv (2005), og han var medredaktør (med Gregory Reichberg og Endre Begby) for den store antologien Ethics of War: Classic and Contemporary Readings (2006).

Syse ble i 2007 plukket ut som en «Young Global Leader» av World Economic Forum i Davos.