Arne Jon Isachsen

Arne Jon Isachsen

Arne Jon Isachsen er Ph. D. fra Stanford University (1975) og professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er en av våre fremste økonomer, med spesiell innsikt og kompetanse på internasjonal økonomi generelt, og dens konsekvenser og påvirkning på norsk økonomi spesielt.

Isachsen har publisert en rekke bøker og artikler, herunder Felles mynt i Europa? Økonomiske og politiske vurderinger og Norsk penge- og valutapolitikk i støpeskjeen . Han er med i ledelsen for et nyopprettet Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI, en arena for forskning og debatt innen monetær økonomi. Arne Jon Isachsen er født i 1945 og bosatt i Oslo.

Omtale av Arne Jon Isachsen’s foredrag:

Hva skjer i økonomien?

Norsk økonomi har hatt god vekst de siste par tiår, til tross for et tilbakeslag i slutten av 1980-årene:

  • Vi går ut av dette århundret med lav arbeidsledighet, lav inflasjon, god vekst og solide overskudd i driftsbalansen og statsbudsjettet.
  • Husholdningssektoren blir stadig rikere. Det har vært, og er fortsatt, en solid prisstigning på boliger, finanskapitalen øker, lønnsutviklingen har vært god og arbeidsledigheten er redusert.
  • I arbeidsmarkedet øker sysselsettingen. Er vi i ferd med å merke det stramme arbeidsmarkedet? Hva er en god innvandringspolitikk?
  • Oljesektoren betyr mye, men ikke så mye. Bør Statoil privatiseres? Hva med SDØE?
  • En ny sentralbanksjef har tolket regelverket noe anderledes enn forgjengeren. Hva består forskjellene i?

Hvilke konsekvenser kan dette få?

Ute i verden er det verdt å merke seg en forbausende rask opphenting i Sørøst-Asia, og en overraskende lang oppgangskonjunktur i USA. Det er en forsiktig oppgang i EU, selv om Tyskland og Italia ligger noe etter. Hva har dette å si for Norge?

Arne Jon Isachsens seminar Hva skjer i økonomien? forsøker, med utgangspunkt i Nasjonalbudsjettet, å trekke noen konsekvenser for både privat og offentlig økonomi.

Seminarpartner, et management for foredragsholdere og artister

Arne Jon Isachsen

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen