Victoria Telle Hjellset er en inspirerende og fagsterk foredragsholder med allsidig bakgrunn. Som forsker i Folkehelsevitenskap har hennes fokus vært stress og mestring – først i mange år relatert til sykefravær i ulike bedrifter, og nå i senere år også knyttet til ulike diagnoser, uheldige atferdsmønstre og livsstil.

Mestring er helt avgjørende i et menneskes liv. Smerte, utvikling av både fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering etter sykdom, arbeidsevne, arbeidskapasitet, sykefravær og sykenærvær påvirkes av vår evne til å mestre livets utfordringer.
Fysiologiske størrelser som blodtrykk, kolesterol, blodsukker, hormonsystem, immunsystem og nervesystem påvirkes gunstig hos mennesker som er mestrende. Og det motsatte skjer hos mennesker som lever i frykt, er redde, er traumatisert, opplever neglekt, maktmisbruk, overgrep og manglende medmenneskelighet og nestekjærlighet.

Så hva skal til for å bli et mestrende menneske?
Det avhenger av erfaring og læring. Det betyr igjen at alle mennesker kan bli mestrende ved hjelp av gode prosesser i tillitsfulle relasjoner med medmennesker.
For å øke individets, eller en gruppes, mestringsopplevelse er derfor god kommunikasjon helt avgjørende. Victoria bruker godt dokumenterte og utprøvde teknikker for å oppnå dette. Hun har lang erfaring med kommunikasjon som reduserer stress, angst og skaper mestring. Dette gir god helse, og øker deres arbeidsevne og bidrar til å reduserer sykefravær.

Victoria jobber med hele mennesket som individ og i en gruppe. Derfor er kunnskap om både psykologi og fysiologi avgjørende, og evnen til å se mennesker som de er. Hun er visjonær, uredd, arbeidsom og glad i å le. Hun er kort og godt et inspirerende menneske!

Har bedriften behov for hjelp til økt kunnskap og mestring i endringsprosesser eller krevende situasjoner og redusert sykefravær er Victoria et godt alternativ!