Stein Terje Dahl er utdannet i Forsvaret og er uteksaminert fra Hærens stabsskole, Internasjonal NATO-skole i Tyskland, Hærens krigsskole, Norges Idrettshøgskole og som fallskjermjeger fra jegerlinjen i Forsvarets Befalskurs.

Han har jobbet mange år i luftfart, og er de siste årene mest kjent som CEO i det norske flyselskapet FlyViking.

Stein Terjes foredrag På egne vinger er basert på hver enkelt kundes behov, men tar utgangspunkt i hans egne opplevelser og erfaringer som leder av nystartet flyselskap, sammenslåing av selskaper, omstillinger, nybrottsarbeid og ikke minst resultater i verdensklasse på noen områder.
Hensikten med foredragene er at man som individ og/eller gruppe skal få verktøy som kan brukes i hverdagen, samt lære og utvikle eget lederskap – derav foredragets tittel På egne vinger.

Stein Terje er opptatt av å nå mål og gjør det på en strukturert og systematisk måte.
I foredragene brukes det  pedagogiske modeller som forklarer sammenhenger og gir forståelse for helheter. Han bruker praktiske eksempler på problemstillinger som kan generaliseres.

I tillegg til foredrag, kan Stein Terje også tilby fasilitering av 2-3 dagers strategiseminarer.