Stein P. Aasheim er en forfatter, foredragsholder og såkalt «eventyrer» som helt siden 1970-tallet har utfordret både seg selv og verdens natur i den hensikt å realisere én skikkelig guttedrøm…

Stein P. Aasheim har gått både Norge og Svalbard på langs på ski, han har gått til fots gjennom New Guinea, gått over Grønland i Nansens fotspor og deltok ikke minst i den første norske Mount Everest-ekspedisjonen i 1985. Han er styrt av guttedrømmen og eventyrlysten, og oppdaget at minnene ikke tok like mye plass som drømmene – derfor hviler han aldri på laurbærne og ser seg ikke tilbake. Dog med visse unntak – Stein holder svært inspirerende og gode foredrag basert på sine opplevelser og erfaringer, foredrag som egner seg utmerket i nærmest enhver bedriftssamling eller kickoff der mennesker forsøker å finne motivasjon, fremdrift og måloppnåelse.

Stein P. Aasheim’s foredrag:

Levende tid

Dette foredraget henspeiler på motsatsen til dødtid. Steins ambisjon er å inspirere til å erstatte dødtid med levende tid. Han har brukt mye tid på det. Hele livet, for å være presis. Dette kan han noe om!

Everest 1985

I 1985 var Stein deltaker og logistikkansvarlig på den første norske ekspedisjonen til Mount Everest, under ledelse av Arne Næss jr. Han sto selv på toppen sammen med Arne 21. april 1985.

Hvordan man fanger en rev

Far og mor og to små jenter tilbringer ett år som fangstfolk i en primitiv plankehytte på nordkysten av Svalbard. 150 kilometer fra nærmeste nabo, ett rom, 16 polarhunder, fire måneder vintermørke, isbjørn gjennom vinduet.

Se forøvrig Steins P. Aasheims egen hjemmeside www.steinpaasheim.no for ytterligere informasjon!