Har vi noe å lære av eskimoene?
Kan mennesker som lever under verdens hardeste livsbetingelser, og som derfor har måttet utvikle helt ekstreme egenskaper for å få frem alles potensiale, ha noe å fortelle oss?

Eskimometoden er en tusenårs gjennomprøvd metode som knapt noen i det vestlige samfunn har fått innblikk i.
Målet med Rein Dammans foredrag er å gi deg og din virksomhet muligheten til å få frem alles potensiale, skape bedre relasjoner, øke kreativiteten og se seg selv på en ny måte – intet mindre!

Eskimoene konkurrerer beinhardt seg imellom. Også for dem er det viktig å være best. Men det de konkurrerer om, er å være flinkest til å bygge hverandre opp og få frem alles egenskaper.
Eskimoene tydeliggjør hvorfor gjensidig oppbygging av hverandre er vinn-vinn, både for grupper og enkeltmennesker.
Eskimoenes tankesett, deres verdier, deres tilstedeværelse og ikke minst deres handlingsevne er så gjennomført at det nærmest fremstår som en profesjonell toppidrettsmodell innen teamutvikling!

Rein Dammann har bodd 7 måneder i en palmehytte på Samoaøyene som 11-åring. Han var trener for verdensmesteren i hundekjøring i Alaska i ett år, før han tok med sin gravide kone til en liten eskimolandsby i Alaska og bodde der i ett år, 550 km fra nærmeste vei. De måtte endre sin personlighet for å overleve…
Tilbake i Norge drev han teamutvikling i eget villmarksenter i ti år, basert på eskimomodellen. I foredraget tydeliggjør han hvilke type bedrifter som var gode på å samarbeide, og hvilke bedrifter som knapt fikk til noe som helst. Forskjellene var ekstreme, overraskende og svært speilende for publikum.
Foredraget Eskimometoden åpner øynene for hva som skal til…

Eskimometoden kretser rundt følgende hovedelementer:

  • Er du både handlekraftig og åpen, slik eskimoene må være for å overleve?
  • Takler du motstand og utfordringer med mot og åpenhet, i stedet for forsvar?
  • Er du åpen nok til å lese og få frem dine kollegers behov, styrker og potensiale?
  • Er dine tillærte mønstre en berikelse eller begrensning?
  • Klarer du å slippe kontrollbehovet ditt, slik eskimoene må gjøre hele tiden?
  • Er du god på kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger?

Foredraget kan tilpasses, men varer vanligvis rundt 80 minutter uten pause.
Ytterligere informasjon finnes også på Reins egne sider, www.reindammann.no