Per Arne Dahl er en av Norges mest profilerte prester, forfattere og foredragsholdere.

Han har livslang erfaring fra arbeid med både mennesker og organisasjoner, og holder muntre, inspirerende og samtidig fagfunderte foredrag om relasjonsbygging, motivasjon, kommunikasjon, endringsmestring og arbeidsglede.

Sommeren 2018 gikk Dahl av som biskop i Tunsberg. Han er bosatt i Modum, og har arbeidet i 15 år som leder av Sjelesorginstituttet og Samlivssenteret på Modum bad, og som lærer ved Menighetsfakultetet i 10 år. Han har også arbeidet som sykehusprest og menighetsprest.

Per Arne har skrevet en rekke bøker om tro, eksistens og relasjoner, med ønske om å inspirere og utfordre.
Han har undervist på Olympiatoppen om relasjonsbasert trening og er mye benyttet av NRK, radio og fjernsyn, som foredragsholder i kirke, samfunn og næringsliv i inn- og utland.
Han har vært mye engasjert i krisehåndtering, og var i flere år prest på Stortinget.
I mer enn 25 år har han hatt ledergrupper for toppledere, og deltatt i ulike ledertreningsprogrammer.

I mer enn 20 år var han fast spaltist i Aftenposten Søndag sammen med tegneren Ulf Aas. Et gjennomgående tema i hans formidling er livsmot, mening, relasjonsbygging og eksistens.

Per Arne Dahls foredrag spenner over flere tema

Ingen foredrag er like, og Dahls foredrag spenner over flere tema:

  • Sammen er vi best. Om å bygge relasjoner.
  • Hvordan ta vare på oss selv og hverandre i en krevende hverdag?
  • Størst blant dem er håpet. Om å reise seg etter en rystelse.
  • Etikk og ledelse. Om sammenhengen mellom tyngde i kjølen og høy nok seilføring.
  • Mulighetenes lidenskap. Om å ta vare på korpsånd og motivasjon.

Per Arne kan levere alt fra 45 minutters innspill til halv- og heldagsopplegg.