Jørn Bue Olsen er rådgiver og siv.ing. med doktorgrad i ledelse og etikk. Han er utdannet ved NTH og har sin doktorgrad fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet. Bue Olsen er 1. amanuensis i Næringslivsetikk, Hauge School of Management, NLA-høgskolen.

Bue Olsen har hatt en lang rekke konsulentoppdrag i så vel store firmaer (Telenor) som mindre virksomheter (Snøhetta) samt i kommuner, fylkeskommuner og statlige bedrifter. Han har også hatt både fag- og administrative stillinger ved blant annet BI og NHH. Han er nå ekstern sensor ved NTNU, NHH og HiOA.

Sammen med Henrik Syse har han også gitt ut boken Næringslivsetikk og samfunnsansvar, som allerede brukes ved flere høgskoler og bedrifter.

Jørn Bue Olsen, en inspirerende og informativ foredragsholder

Jørn Bue Olsen er særlig opptatt av å bygge god organisasjonskultur med fokus på verdier, etikk og verdigrunnlag – for derved å nå mål og god lønnsomhet. Han skreddersyr sine foredrag og seminarer til alle typer virksomheter i både offentlig og privat sektor. Jørn kombinerer, i likhet med sin venn og kollega Henrik Syse, stor fagkunnskap og kompetanse med en inspirerende og informativ forelesningsstil som gjør at et engasjement både blir lærerikt og underholdende.

Hvis din virksomhet er opptatt av verdigrunnlaget for det dere driver med og ikke minst forankringen av dette i deres medarbeidere, kan en konsulentdialog, et seminar eller et foredrag med Jørn Bue Olsen på neste internsamling være det rette!