Hanne Kristin Rohde var leder i politiet i 20 år, hun ble toppleder i Oslopolitiet i 2002 og gjorde seg bemerket som en tydelig, åpen og uredd leder som satte ord på de utfordringene politiet møter i sin hverdag. Hun har ved flere anledninger uttalt til media at åpenhet og ærlighet er viktige verdier for henne som leder. I 2009 var hun en av flere nominerte til årets navn i VG og i 2010 ble hun kåret til årets Osloborger av Aftenpostens lesere. I 2011 ble hun kåret til årets råeste kvinne over 40 år av bladet Alt for damene. I juni 2014 sa Hanne Kristin opp sin stilling som toppleder i hovedstadspolitiet. Nå holder hun erfaringsbaserte foredrag og skriver kriminalromaner. Hennes debutkrim Mørke hjerter lå på bestselgerlisten i 13 uker, og i 2015 kommer oppfølgeren hvor heltinnen Wilma Lind i tillegg til rå kriminaitet også møter ledelsesutfordringer. I 2011 ga hun ut barneboka Kråka som hadde høydeskrekk.

Hanne Kristin Rohde holder flere typer foredrag:

Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige? Balanse og likeverd i hverdagen.

Dette er et erfaringsbasert foredrag, basert på evne og vilje til å skape balanse og likeverd mellom mennesker. Hanne Kristin Rohde er svært tydelig på at ledelse ikke er en forfremmelse, men et valg. At samarbeid og tillit ikke kan instrueres. Foredraget trekker opp enkle linjer for å lykkes i en travel hverdag, og minner deg på at det du forventer av andre må du selv by på. Hanne Kristins henter eksempler fra egen arbeidserfaring som toppleder i oslopolitiet gjennom mange år. Hanne Kristin er opptatt av at mellommenneskelige relasjoner aldri kan effektiviseres. Og at du ikke kan lede et menneske du ikke kjenner. Derfor må du være nysgjerrig på mennesker! Det handler om dine holdninger som leder og din evne til å etablere dialog. Du må være villig til å endre deg selv som leder, dersom arbeidsplassen skal nå resultater over tid.

Stikkord er likeverd, tillit og samarbeid. Får vi til dette på norske arbeidsplasser? Ikke alltid og ikke alle, sier Hanne Kristin.

Hvordan prestere under press?

Har du tenkt over hvorfor du tar de valgene du gjør? Eller er du som leder styrt av hva du skal gjøre og hvordan? Hanne Kristin Rohde har gjort seg noen refleksjoner etter et år i sitt lederskap som krevde svært mye: 22/7, to langtidssyke sønner, dødsfall i familien, mediapress uten like, medarbeidere som ikke hadde hatt ferie, mange drap og voldtekter i hovedstaden; hvorfor klarte hun presset? Hvorfor trivdes hun tross alt?

Dette foredraget tar ca 40-50 minutter og kan også egne seg på en event med kunder før en middag eller mingling.

Relasjonsledelse, er det lønnsomt?

Dette foredraget tar utgangspunkt i ledelsesteorien i Jan Spurkelands bøker om relasjonsledelse og relasjonskompetanse. Hans bøker er forankret i det norske samfunn og er tilpasset norsk arbeidsliv. Eksemplene er hentet fra Hanne Kristin Rohdes egen arbeidserfaring som toppleder i Oslopolitiet gjennom mange år. Også i dette foredraget vektlegges at mellommenneskelige relasjoner ikke kan effektiviseres. Hvis vi føler oss respektert og involvert i prosessene som angår oss, yter vi mer og er mindre urolige.

Stikkord er likeverd, tillit og samarbeid. Får vi til dette på norske arbeidsplasser? Ikke alltid og ikke alle, sier Hanne Kristin.

Dialogferdigheter

Dialogferdigheter gruppe:

 • Hva synes du om kvaliteten i møtene du går i?
 • Hvordan ledes gruppedialogen?
 • Hvilken verdiskapning skjer?
 • Hva opplever du av mening målt mot tidsbruk?
 • Blir møtene evaluert?
 • Hvordan utvikler dere gruppemøtene i kvalitet og resultatfokus?
 • Trenger dere ideer til ny praksis?

Dialogferdigheter individ:

 • Den balanserte og likeverdige samtalen.
 • Behersker du, som leder, dialog som samtaleform?
 • Ser du i den travle hverdagen hvilke situasjoner som krever dialog?
 • Bruk av dialog som verktøy i medarbeidersamtalen.
 • Trenger du innsikt i dialogens psykologiske oppbygning?
 • Betydningen av å anvende dialog i relasjonsbygging.

Mediehåndtering

Hanne Kristin gjorde seg, som Oslopolitiets ansikt utad, bemerket med mange medieutspill. Hun er av flere karakterisert som en åpen og uredd politileder, som setter ord på de fakta politiet møter i sin hverdag i hovedstaden. Dette foredraget er basert på egen erfaring, på godt og vondt, gjennom mange år i en av landets mest eksponerte politisjefsstillinger. Foredraget gir tips og råd om hvorledes du, sammen med dine medarbeidere, kan planlegge og gjennomføre et intervju. (Tv, radio, direkte, opptak, papiraviser, nettaviser. Tilsvarsrett.)

Kjemp for alt hva du har kjært

Dette er et annerledes foredrag, der Hanne Kristin forteller om å tørre å satse på seg selv. Om å tviste indre dialog i positiv retning fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen ikke er ektefelle, samboer, svigermor eller naboen. Det er deg selv. Og da er det viktig at du hører noe bra. Rohde snakker om å avlive de velkjente bløff-tankene (The impostor syndrome), om å overvinne criticus infernalisene der ute, de som sitter dypt i lenestolene og sprer galle og utrygghet. Hun forteller om hvordan hun klarte å lene meg enda lengre frem, og kjempe for alt hun har kjært. For ville vi behandlet våre beste venner slik vi tidvis behandler oss selv?

Dette foredraget er basert på boken Hanne Kristin Rohde kom med høsten 2015:

22. juli 2011: Hanne Kristin Rohde er på ferie når telefonen ringer. En bombe har gått av i Oslo. Lite vet hun om at dette bare er begynnelsen på det mest krevende året i hennes liv. Snart venter ekstremt arbeidspress, trykk fra mediene og alvorlig sykdom – som både rammer egen familie og til slutt henne selv. Dette er en historie der Hanne Kristin Rohde øser av sine erfaringer som mangeårig leder i politiet. Hun forteller om den unge jenta som ikke våget å ta ordet i forsamlinger – og hvordan den samme dama håndterer et fulltallig presskorps på pressekonferanse. Hennes tanker om dinosaurer i sjefsstolen og godt lederskap er gjenkjennelige og lærerike – uansett arbeidsplass.

Mest av alt er Kjemp for alt hva du har kjært en inspirasjonsbok: Du kan overvinne dårlige sjefer og din egen frykt. Svakheten kan bli din styrke. Du kan våge å gjennomføre et mentalt basehopp. Du bli den beste utgaven av deg selv.

Du kan lese mer om Hanne Kristin og hennes virksomhet her: www.hannekristinrohde.no