Geir Jordet er professor i idretts- og prestasjonspsykologi ved Norges idrettshøgskole. Hans forskning er publisert i ledende vitenskapelige tidsskrifter og hyppig referert i medier som New York Times, Wall Street Journal og BBC. Han bruker sin kunnskap blant annet som rådgiver og foredragsholder for profesjonelle trenere og fotballspillere over hele Europa.

Geir Jordet, foredragsholder og rådgiver

Hvordan har de ypperste fotballspillerne, trenerne og lagene i verden blitt best? Og hva kan denne kunnskapen bety for meg og min bedrift?

  • Hvordan bli bedre gjennom fokusert kvalitetstrening?
  • Hvordan prestere stabilt over tid?
  • Hvordan mestre med- og motgang?
  • Hvordan håndtere ekstremt prestasjonspress?
  • Hvordan få store individualister til å jobbe sammen?

Geir Jordets foredrag tar utgangspunkt i det vi faktisk vet om de som utvikler seg effektivt og presterer på høyt nivå. Dette illustreres på underholdende vis fra fotballverden, og med fokus på overføring direkte til din bedrift.

Det handler om stressmestring, karriereutvikling, teambygging, prestasjonskultur og prestasjonscoaching. Er du opptatt av personlig ledelse, og av den enkelte medarbeiders forankring av virksomhetens visjon, mål og verdier, er Geir Jordet riktig mann på neste personalsamling.