Einar Gelius er Norges mest profilerte prest. Han har 30 års erfaring som prest i Den norske kirke, mest kjent som sokneprest på Vålerenga i Oslo i perioden 1995-2011. Han er idag sokneprest i Lom i Gudbrandsdalen og driver egen konsulentvirksomhet, Gelius Kommunikasjon, med hovedvekt på foredragsvirksomhet og forfatterskap.

Einar Gelius tok teologisk embedseksamen ved Universitetet i Oslo i 1985 og var prest i Trøndelag i 9 år før han kom til Vålerenga. Gelius har flere eksamener i juridiske fag og har diverse etterutdanningskurs, blant annet «Pastoralpsykologi og sjelesorg» og «Barn i sorg og krise».

I over ti år hadde han sitt eget program på Radio P4, Gelius og hvermann og han har gitt ut 8 bøker:

  • Konfirmantens bok (1994)
  • Himmel og helvete (2003)
  • Hjertet får ingen rynker – tanker om kjærlighet (2004)
  • Til trøst – en bok om å miste noen du er glad i (2007)
  • Sex i Bibelen (2010)
  • Det er håp i de foldede hender (2011)
  • Etikk og ledelse – 5 bud om godt lederskap (2013)
  • Kunsten å feire bryllup (sammen med Pia Haraldsen, 2014)

Han har vært medforfatter til Husk å leve og synd.no, medvirket i boka Pappa – norske fedre snakker ut og har skrevet en rekke artikler og kronikker.

Einar Gelius er en aktiv samfunnsdebattant og har deltatt i en rekke radio- og TV-programmer. Han har vært nestleder i styret i Vålerengen Idrettsforening, er medlem av Klanen og er en ihuga Vålerenga-patriot. I 2000-2001 var Gelius statssekretær i Jens Stoltenbergs første regjering, med ansvar for innvandrings- og asylpolitikken. Siden 2000 har han holdt foredrag og seminarer for både privat og offentlig sektor.

Omtale av Einars foredrag:

Etikk og ledelse

Hva er en god leder? Hvorfor er en leder god – og hvordan kan lederen eventuelt bli bedre?

Einar Gelius deler i dette foredraget noen tanker, erfaringer og opplevelser om hva godt lederskap bør være. Og hva er egentlig riktige og gode holdninger og handlinger i et lederskap? Etikk er mer aktuelt enn noen gang – og nå etterspørres ledere og medarbeidere som har fokus på verdier, samfunnsansvar og omdømmebygging. Jeg har lært mye god ledelsesfilosofi av Jesus og Vålerenga, sier Gelius.

I foredraget lanserer Gelius fem bud om godt lederskap: Vis mot, skap tillit, vær en sosial arkitekt, vær entusiastisk og vis kjærlighet.

Himmel og helvete – om motivasjon

I seminaret Himmel og helvete tar Einar Gelius utgangspunkt i sine erfaringer som prest og statssekretær – og som medmenneske og familiefar. Gelius tar utgangspunkt i den virkeligheten vi mennesker opplever og lever i – nemlig spenningen mellom himmel og helvete, mellom håp og motløshet. Det er viktig å sette ord på de følelsene og opplevelsene i livet vårt som mange forbinder med helvete: det å bli tatt motet fra, det å bli oversett og det å mislykkes – både privat og i arbeidslivet. Men like viktig er det å ha fokus på det som bygger oss mennesker opp.

Viktige spørsmål i den sammenheng er: Hva setter vi høyt i vårt eget liv? Og hva må et menneske ha for at livet skal være meningsfylt og godt?

Norske bedrifter, etater og organisasjoner i både privat og offentlig sektor, står ofte i en tøff og krevende rolle. Omstilling, krav om effektivisering og resultater, og økt konkurranse gjør at virksomhetens medarbeidere har et økt press over seg. Mange er blitt mer bevisste på at trivsel og motivasjon blant medarbeiderne er helt avgjørende for virksomhetens muligheter og evne til å lykkes i et tøffere marked.

Kort sagt: Har medarbeiderne det bra, vil også virksomheten gå bra! Virksomhetens medarbeidere trenger inspirasjon og oppmuntring i en krevende arbeidssituasjon.

Kunsten å feire bryllup

Sammen med Pia Haraldsen holder Einar Gelius foredrag om bryllup og bryllups-tradisjoner, stiller som konferansier på bryllupsmesser og bistår i selve bryllups-planleggingen.

Sorg og sorgarbeid

Einar Gelius holder også foredrag og seminarer om sorg og sorgarbeid, om sorgreaksjoner og om de psykiske reaksjonene mange får i en sorgfase. Gjennom sitt arbeid som prest, har Gelius bistått mange hundre mennesker som har opplevd kriser og sorg i livet.