Carsten O. Five er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Han har vært informasjonsmedarbeider i Akergruppen, og informasjonssjef i Den norske Bankforening.

Five startet bladet Dine Penger i 1983, og har siden vært ansvarlig redaktør for bladet, samt administrerende direktør i Dine Penger AS. 1. februar 2002 sluttet han i Dine Penger og startet egen virksomhet innenfor økonomisk rådgivning, presse og investeringer i de to firmaene Godt Næringsliv AS og Five AS.

Carsten O. Five – foredrag og seminarer innen økonomi

Five holder informative og underholdende foredrag og seminarer innenfor områder som privat økonomi, økonomiske utviklingstendenser og trender, samt sparing og økonomisk investering.