Carsten O. Five er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo. Han har vært informasjonsmedarbeider i Akergruppen, og informasjonssjef i Den norske Bankforening.

Five startet bladet Dine Penger i 1983, og har siden vært ansvarlig redaktør for bladet, samt administrerende direktør i Dine Penger AS. 1. februar 2002 sluttet han i Dine Penger og startet egen virksomhet innenfor økonomisk rådgivning, presse og investeringer i de to firmaene Godt Næringsliv AS og Five AS.

Foredrag og seminarer innen økonomi

Carsten O. Five holder informative og underholdende foredrag og seminarer innenfor områder som privat økonomi, økonomiske utviklingstendenser og trender, samt sparing og økonomisk investering.