Birger Landmark er tilknyttet Norges Markedshøyskole, BI Oslo og BI Skedsmo, og underviser i fagene markedsføringsledelse, internasjonal markedsføring, team- og teamledelse, serviceledelse og relasjonsmarkedsføring. Landmark har dessuten gjennomført kurs, seminarer og foredrag om møteledelse, personlig væremåte, markedsorientering, servicekvalitet, kundebehandling, intern markedsføring og salg siden 1990.

Birger Landmark’s foredrag og kurs

Birger Landmark har bred kompetanse, utdannelse og formidlingsevne innen følgende emner:

 • Markedsføringsledelse, breddeopplæring i markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Markedsorientering
 • Trender/utviklingstrekk i samfunn, økonomi, arbeidsliv og ledelse
 • Fremtidens leder/nye lederutfordringer
 • Personlig kommunikasjon og påvirkning
 • Nye organisasjonsformer
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Relasjonsledelse
 • Tjenestemarkedsføring
 • Effektiv kunnskapsformidling/selgende presentasjoner
 • Rådgivende salg
 • Den nye selgerrollen
 • Forhandlinger
 • Den misfornøyde kunde som ressurs
 • Publikumsservice/kundebehandling
 • Møteledelse/møtekultur
 • Forhandlerutvikling

Kursene varer fra 2 timer til 3 dager, og gruppestørrelsen kan være fra 4-5 til flere hundre personer.

November 2001 fikk Landmark prisen som Årets foreleser ved BI. Se også Landmarks egen hjemmeside www.involver.no