Birger Landmark er tilknyttet Norges Markedshøyskole, BI Oslo og BI Skedsmo, og underviser i fagene markedsføringsledelse, internasjonal markedsføring, team- og teamledelse, serviceledelse og relasjonsmarkedsføring. Landmark har dessuten gjennomført kurs, seminarer og foredrag om møteledelse, personlig væremåte, markedsorientering, servicekvalitet, kundebehandling, intern markedsføring og salg siden 1990.

Kursene varer fra 2 timer til 3 dager, og gruppestørrelsen kan være fra 4-5 til flere hundre personer.

Birger Landmark har bred kompetanse, utdannelse og formidlingsevne innen følgende emner

 • Markedsføringsledelse, breddeopplæring i markedsføring
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Markedsorientering
 • Trender/utviklingstrekk i samfunn, økonomi, arbeidsliv og ledelse
 • Fremtidens leder/nye lederutfordringer
 • Personlig kommunikasjon og påvirkning
 • Nye organisasjonsformer
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Relasjonsledelse
 • Tjenestemarkedsføring
 • Effektiv kunnskapsformidling/selgende presentasjoner
 • Rådgivende salg
 • Den nye selgerrollen
 • Forhandlinger
 • Den misfornøyde kunde som ressurs
 • Publikumsservice/kundebehandling
 • Møteledelse/møtekultur
 • Forhandlerutvikling

November 2001 fikk Landmark prisen som Årets foreleser ved BI. Se også Landmarks egen hjemmeside www.involver.no