Birger Landmark er tilknyttet Norges Markedshøyskole, BI Oslo og BI Skedsmo, og underviser i fagene markedsføringsledelse, internasjonal markedsføring, team- og teamledelse, serviceledelse og relasjonsmarkedsføring.
Landmark har dessuten gjennomført kurs, seminarer og foredrag om møteledelse, personlig væremåte, markedsorientering, servicekvalitet, kundebehandling, intern markedsføring og salg siden 1990.
Kursene varer fra 2 timer til 3 dager, og gruppestørrelsen kan være fra 4-5 til flere hundre personer.

Landmark har bred kompetanse, utdannelse og formidlingsevne innen følgende emner:

 • markedsføringsledelse, breddeopplæring i markedsføring
 • relasjonsmarkedsføring
 • markedsorientering
 • trender / utviklingstrekk i samfunn, økonomi, arbeidsliv og ledelse
 • fremtidens leder / nye lederutfordringer
 • personlig kommunikasjon og påvirkning
 • nye organisasjonsformer
 • teamutvikling og teamledelse
 • relasjonsledelse
 • tjenestemarkedsføring
 • effektiv kunnskapsformidling / selgende presentasjoner
 • rådgivende salg
 • den nye selgerrollen
 • forhandlinger
 • den misfornøyde kunde som ressurs
 • publikumsservice / kundebehandling
 • møteledelse / møtekultur
 • forhandlerutvikling

November 2001 fikk Landmark prisen som Årets foreleser ved BI.

Se også Landmarks egen hjemmeside www.involver.no