Anne Grethe Solberg er sosiolog (Ph.D), forsker og konsulent. Hennes foredrag gir deg innsikt i tre ting:

  • For det første gir hun kjønnsmangfold en ny dimensjon og bidrar til å forstå hvordan en virksomhet oppnår økt kjønnsbalanse der beslutninger tas. Med sterkt engasjement og bred kunnskap utfordrer hun tradisjonelle tankemønstre om kvinner og menn på arbeidsplassen og debatterer villig teorien om glasstaket.
  • For det andre kan hun gi kvinner og menn inspirasjon og informasjon om karrierekodene de må knekke for å ta større ansvar på jobben. Det er de samme kodene som gjelder for kvinner og for menn.
  • For det tredje kan hun inspirere deg og andre til å prestere mer. Du vil bli motivert til å ta i bruk din indre kraft og styrke ved å mobilisere de ressursene du til enhver tid har. I sitt foredrag forteller Anne Grethe hvordan hun har tatt noen strategiske valg for å ta livet tilbake etter at hun ble skutt og kvestet. Hennes filosofi er at «alle som vil får det til» gjennom å akseptere sine begrensninger, sette seg mål og ha vilje til å endre deg.

Foredragene til Anne Grethe Solberg kretser rundt følgende tema:

  • Med tankemessige kløkt og vilje er det meste mulig. Det er svært sjelden fysiske stengsler hindrer oss i å nå målene våre.
  • Det eneste mennesket du kan forandre på er deg selv.
  • Kjønnsforskjeller i arbeidslivet er mer tankebestemt enn biologisk bestemt.
  • Endring av en kjønnssammensetning er strategi og endring på lik linje med all annen endring i en organisasjon.
  • Begrunnelser for å bedre kjønnsbalansen kan være ønsket om økt effektivitet, mer rettferdighet, bedre moral eller rett og slett øke bedriftens attraksjon.

Anne Grethe Solberg er utdannet organisasjonssosiolog og har doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har vært hodejeger med fokus på å rekruttere kvinner, og har deltatt på flere lederutviklingsprogram. Solberg har vært ansatt i ISCO Group, Hartmark, Ernst & Young og Capgemini. Hun driver i dag egen næringsvirksomhet der hun kjører lederutviklingsprogram med mål om bedre kjønnsbalanse. Hun avholder også en rekke seminarer i kommunikasjon og innovasjon. Hun er også ansatt som forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved HIOA.

Anne Grethe Solberg har skrevet bøker, blant annet Kvinner og ledelse, gjennom glasstaket? (1995) sammen med Irmelin Drake, samt laget dokumentarfilm om temaet. Hun ble i 2012 kåret til Årets Konsulent og vant sølvmedalje i konkurransen om den internasjonale konsulentprisen i Florida, USA. Hun mottok også Frederikkeprisen i 2012 fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Boken Et helt menneske i en halv kropp Cappelen Damm kom i 2015.