Julien S. Bourrelle

Julien

Julien har bodd i fem land, snakker fire språk og har blitt kjent med utrolig mange forskjellige mennesker. Han har holdt sine populære foredrag i mer enn 10 år og er grunnlegger av Mondå Forlag AS. Bakgrunnen til hans arbeid med kultur i Norge er fra sin tid på NTNU hovedstyret hvor han representerte en gruppe av universitets vitenskapelige ansatte. Som første ikke-skandinaviske styremedlem delte han sin erfaring fra de fem universitetene hvor han studerte og bidro med å styrke internasjonaliseringsprosessene som var i gang på NTNU. Illustrasjonene var brukt til å forklare hvor annerledes forventningene og oppfattelsene av andre kulturer kan være for andre når de interagerer med nordmenn.

Til slutt tok dette arbeidet Julien ut av sitt doktorgradstudium og sin karriere som sivilingeniør innen romfartsteknologi, og han begynte på fulltid å hjelpe organisasjoner, offentlige etater og private selskaper å lykkes bedre med internasjonalisering og å dra nytte av mangfold.

Julien er forfatter av 5 bøker om den norske, svenske og skandinaviske kulturen. Han mottok prisen TOP 10 av HKH Kronprins Haakon og har gjestet mange av Norges største TV- og radioprogrammer. Han står også bak den populære blogg- og Facebooksiden «I love Norway» som presenterer den norske kulturen på en positiv og reflektert måte på engelsk til ny ankommende.
Han er bosatt i Oslo-området.

Julien S. Bourrelle som foredragsholder og konferansier

Cracking the norwegian code

Cracking the norwegian code er et foredrag i skjæringspunktet mellom standup og vitenskapelig forelesning. Julien snakker muntert og inspirerende om norsk kultur, om nettverksbygging og om sosialisering – hans poeng er ganske enkelt at om vi forstår hverandres oppførsel, er det også lettere å kommunisere!

Det hele handler om å forstå hvordan mennesker fungerer. Internasjonaliseringen gjør at vi stadig må tilpasse oss nye måter å drive virksomhet på, og vi må i større og større grad kommunisere i multikulturelle miljøer. Da handler det om raskt å forstå sosiale koder, kommunisere på motpartens premisser og dra nytte av mangfoldet som finnes!

Tema: Norsk kultur

Norsk tittel: Å knekke den norske koden
Engelsk tittel: Cracking the Norwegian Code

Dette er Juliens mest populære foredrag, og det som har gjort han kjent over hele landet. Han har holdt foredraget mer enn 300 ganger i over 10 år.

Julien bruker humor for å beskrive nordmenns særegenheter og gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er. Ved hjelp av morsomme historier og illustrasjoner lærer du om verbal og ikke-verbal kommunikasjon, uttrykkelse av følelser, og uskrevne sosiale normer og verdier som påvirker måten vi interagerer på. Du lærer å være mer bevisst på hvordan din væremåte kan oppfattes – eller misforstås – av internasjonale kunder, medarbeidere eller venner. Du blir mer komfortabel og bedre på å kommunisere i et internasjonalt miljø. Dette foredraget er også et uunnværlig verktøy for utenlandske medarbeidere, studenter eller medborgere som vil forstå den norske kulturen bedre.

Julien bruker illustrasjonene fra hans populære bok «Nordmenn uten filter» (Engelsk: The Social Guidebook to Norway).

Tema: Kulturelle forskjeller

Norsk tittel: Hva er kultur og hvordan påvirker den vår adferd?
Engelsk tittel: How Culture shapes Behaviours

Julien beskriver kulturelle forskjeller med morsomme illustrasjoner og historier fra hans internasjonale liv. Foredraget har forskjellige fokus, fra bedriftskulturer, nasjonale og regionale kulturer, til kulturelle forskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, aldersgrupper eller kjønn.

Julien forklarer på enkelt vis hva kultur er. Han snakker om oppførsel, ritualer, normer, helter og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker oss og endrer seg fra den ene til den andre kulturen. Publikum lærer å være mer bevisst på sine egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger.

Tema: Kulturelle forskjeller i Skandinavia

Norsk tittel: Kulturelle forskjeller i Skandinavia
Engelsk tittel: The Scandinavian Culture – Similarities and Differences

Julien beskriver vår felles skandinaviske kultur og skaper en følelse av tilhørighet. Han presentere sitt budskap ved hjelp av humor, historier og illustrasjoner. Han gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er og hvor like vi kan oppleves fra utlandet. Målet er å først skape en god skandinavisk teamspirit og en følelse av fellesskap.

Julien beveger seg deretter mot å presentere forskjellene som kan være utfordrende for samarbeidet mellom svensker, dansker og nordmenn. Mye er likt i Skandinavia, men det finnes noen merkbare forskjeller mellom landene, og mellom regionene i landene. Julien presenterer forskjellene i oppførsel, ritualer, normer, helter og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker samarbeidet. Publikum reflekterer på egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger.

Julien snakker blant annet om møtekultur, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, ledelse, avgjørelser, sosialisering, arbeidskultur, konsensus, risikovillighet, tillit, hierarki, klesstil, livsstil, regler, osv.

Tema: Inkludering og likestilt arbeidsliv

Norsk tittel: Inkludering og likestilt arbeidsliv – Hvordan får vi det til?
Engelsk tittel: Inclusion and Equality of Opportunity

Inkludering i arbeidslivet er i fokus i mange organisasjoner. Det kan handle om å inkludere kvinner og menn i en arbeidskultur dominert av det motsatte kjønn, inkludere mennesker med ulike kulturelle og religiøse bakgrunner i en offentlig etat eller legge til rette for en ny generasjon av spesialiserte arbeidstakere i et selskap som har et mer tradisjonelt arbeidsmiljø. Men hva handler  inkludering virkelig om?

Med sin lidenskap og humor forklarer Julien hva kultur er, og hvordan kulturelle forskjeller utspiller seg på forskjellige nivå og lag. Kulturelle forskjeller oppstår på kjønn-, generasjon-, organisatoriske-, regionale-, nasjonale-, religiøse- og sosio-økonomiske nivåer, og differensieres i lag som består av oppførsel, normer, rollemodeller og verdier. Med en grunnleggende forståelse av kultur blir vi bedre til å kommunisere og samarbeide, og for å lykkes med å dra nytte av mangfold. Slik skapes et mer inkluderende arbeidsmiljø hvor alle kan bidra til sitt fulle potensial.

Tema: Kommunikasjon og sosialisering

Norsk tittel: Det sosiale livet på arbeidsplassen: den hyggelige kollegaen
Engelsk tittel: The nice colleague: How to be likeable at work

Hvordan få andre til å like deg på kontoret? Vi har blitt tvunget til å begrense vårt sosiale liv over lengre tid de siste årene. Julien belyser på sin underholdende måte hva man kan gjøre for å føle seg komfortabel i sosiale settinger igjen og hvordan man lett kan bli kjent med andre. Julien løfter frem spesielt viktige punkter som gjør folk mer bevisst på hvordan de blir oppfattet og likt når man kommuniserer. Han snakker om ritualene bak sosialisering, kroppsspråk, hvordan å bli likt og få samtaler til å flyte naturlig, og viktigheten av å følge de etablerte uskrevne regler når man kommuniserer. Foredraget har bakgrunn i den norske kulturen og vår interessante sosialiseringskultur.

Mange selskaper sliter fortsatt med å få sine ansatte tilbake på kontoret, og dette foredraget bidrar til å få medarbeidere til å ville komme tilbake.

Tema: Motivasjon og arbeidsglede

Norsk tittel: Motivasjon og arbeidsglede
Engelsk tittel: Motivation and happiness at work

Hvordan blir man motivert til å jobbe sammen i et mangfoldig arbeidsmiljø? Forskjeller i oppførsel og oppfattelser vises på personlighet-, kjønn-, generasjon-, organisatoriske-, regionale-, nasjonale-, religiøse- og sosio-økonomiske nivåer, og de aller fleste selskaper er mangfoldige på mange av disse nivåene. Dette er et annerledes foredrag om motivasjon og arbeidsglede, fokuset er mangfold og hvordan å lykkes med mangfold. Målet er å få alle til å bli motiverte og glade for å jobbe i et multikulturelt eller tverrfaglig arbeidsmiljø, med kollegaer fra forskjellige nasjonale kulturer, sosioøkonomisk bakgrunn, utdannelser, kjønn, legning og alder.

* Lengde på foredragene varierer mellom 20min og 2 timer – etter kundens ønsker
* Lengde på kursene er halv-dag eller fulldag.
* Julien tar et forberedelsesmøte med kunden for å tilpasse innholdet slik at det blir mest mulig relevant til kundens behov.

Konferansier

Julien tar konferansier-oppdrag under de samme temaene som i sine foredrag. Å velge Julien som konferansier byr på mye kunnskap om mennesker og kultur, samt en profesjonell fremføring.

Om kunden ønsker en kjønnsbalanse på scenen tar Julien konferansieroppdrag sammen hans partner og medeier i forlaget, Elise H. Kollerud. Det er Elise som star bak alle tegningene Julien bruker og hun er medforfatter av boken “Nordmenn uten filter”. Duoen tilbyr en kjønnsbalansert og flerkulturell konferanse-opplevelse. De representerer i tillegg forskjellige aldersgrupper som gjør at man kan utfylle mange av dagens mangfoldskriterier ved å velge duoen. Elise er et godt eksempel på en ung, norsk, kvinnelig bedriftsleder. Hun er forlagssjef og medeier Mondå Forlag AS og partner i Mondå Kunnskap AS.

Julien S. Bourelle

For at vi skal kunne gi deg riktig pris, er det fint om du fyller ut skjema så detaljert som mulig.

  • MM slash DD slash YYYY
  • :
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Skroll til toppen