Velkommen til Seminarpartner!

Leter du etter et godt foredrag?
Har du behov for å engasjere en foredragsholder eller konsulent - eller underholdning av artister fra øverste hylle - til et internt arrangement på din arbeidsplass?
Et inspirerende, muntrert og tilpasset foredrag til en konferanse, en kick - off, eller som et innslag i et langsiktig forandrings- og utviklingsarbeide?
Har du opplevd vanskeligheter med å få tak i rett foredrag og rett person?

Seminarpartner representerer eksklusivt noen av landets fremste og mest brukte foredrag, foredragsholdere og artister.
Vi har mange års erfaring i å arrangere foredrag, seminarer og underholdning for arbeidslivet.
Vi har også et bredt kontaktnett med veletablerte og velrennomerte forelesere og artister, og følger samtidig markedet nøye:
Vi leter hele tiden etter nye, dyktige konsulenter og underholdningskrefter.
Bruk Seminarpartners foredrag og foredragsholdere ved

    * kick-off arrangementer
    * events
    * teambygging
    * motivasjon
    * kompetanseutvikling

Eller rett og slett som meningsfylt underholdning ved bedriftens sosiale arrangementer.
Vi ser fram til å høre fra deg!

Seminarpartner har foredrag og foredragsholdere innen mange tema og kompetanseområder:

Motivasjon og lagbygging
Skal du arrangere et motivasjonskurs for ansatte, enten det er i privat eller offentlig sektor, finnes det mange muligheter, både i omfang og innhold. Å gi de ansatte et foredrag med en vitamininnsprøytning, og øke trivselen og arbeidsgleden - og dermed effektiviteten og produksjonen, er store utfordringer i dagens omskiftelige og krevende arbeidsliv.

Hvordan skal vi få folk til å jobbe best mulig sammen?
Hvordan skal vi få dem til å trekke i samme retning, samarbeide om de beste løsningene, utfylle hverandre og hjelpe hverandre, og ikke minst finne riktig person til riktig oppgave?

Flere av våre foredragsholdere er opptatt av å gi både ledere og ansatte noen verktøy for å skape best mulige team i organisasjonen, og dermed oppnå best mulige resultater:

Erik Thorstvedt, Dag Erik Pedersen, Marit Breivik, Egil "Drillo" Olsen, Johan Kaggestad, Elin Ørjasæter, Christine Koht, Per Anders Nordengen, Petter Hoff, Erica Grunnevoll, Jan Størksen, Cato Zahl PedersenRandi Skaug, Espen Bredesen, Bengt Eriksen og Mini holder alle foredrag med stor evne til å skape samhold og måloppnåelse basert på laget man er en del av.

Endring og omstilling
Noe av det sikreste vi vet er at ting forandrer seg:
Privat, på jobben, i alle sammenhenger skjer forandringer og omstilling raskere enn vi klarer å følge med.
Det blir dermed viktig å klare å skape endringsdyktige medarbeidere, å hjelpe både oss selv og våre medarbeidere til å se på endringer og omstillinger som en naturlig del av livet - og ikke bare som en slitsom utfordring og påkjenning.

Følgende foredragsholdere er spesielt egnet i sammenhenger hvor endring og omstilling er et viktige stikkord:
Jørgen Skavlan, Christine Koht, Per Anders Nordengen, Petter Hoff, Elin Ørjasæter, Finn Schjøll, Erik Thorstvedt, Karin Fevaag Larsen, Karsten Isachsen, Anne Gerd Samuelsen, Erica Grunnevoll, Einar Gelius, Olaf Thommessen, Stig Inge Bjørnebye, Einar Lunde, Egil Svartdahl og Cato Zahl Pedersen.

Kommunikasjon
Kommunikasjon kan være så mangt, og skjer på så mange nivåer.
Måten vi kommuniserer på, hvorfor vi kommuniserer slik vi gjør, og ikke minst hvorfor andre kommuniserer slik de gjør, er spennende landskap å utforske.
Jo mer vi vet om hvordan vi kommuniserer, og hvorfor vi kommuniserer slik vi gjør, jo flinkere blir vi antagelig til å forstå hverandre, og komme fram til gode løsninger for alle parter.

Foredragsholderne Fredrik Skavlan, Elin Ørjasæter, Per Anders Nordengen, Erik Thorstvedt, Jan Størksen, Finn Schjøll, Stein P. Aasheim, Randi Skaug, Cato Zahl Pedersen, Christine Koht, Trond-Viggo Torgersen, Kjetil Rolness, Eivind Smith, Jørgen Skavlan og Egil Svartdahl holder gode og tilpassede foredrag om hvordan vi best mulig håndterer kommunikasjonen både på jobb og privat - både innad i bedriften og utad mot kunder og forbindelser.

Konflikthåndtering
All menneskelig kontakt innebærer risiko for konflikt.
Selv i situasjoner hvor vi opplever det samme, kan tolkningen og fortellingen om det som skjedde i etterkant være helt forskjellig for oss som var tilstede - og muligens føre til uenighet og konflikt.
Når konflikter oppstår, er det viktig at vi har måter å møte dem på, måter som fører til løsning, utvikling og fornyet innsats.

Noen av våre foredragsholdere er spesielt egnet i sammenhenger hvor konflikthåndtering er et viktig stikkord:

Elin Ørjasæter, Cato Zahl Pedersen, Karin Fevaag Larsen, Christine Koht, Einar Gelius, Per Anders Nordengen, Erica Grunnevoll, Einar Lunde, Ragnhild Nilsen, Stig Inge Bjørnebye, Johan Kaggestad, Jørgen Skavlan og Jan Størksen.

Underholdningsinnslag og bruk av artister
Seminarpartner representerer eksklusivt et utsøkt knippe artister - artister som uansett hvor man henvender seg må bookes hos oss. Det betyr i praksis at både Trond-Viggo Torgersen, Robert Stoltenberg, Christine Koht og Heidi Gjermundsen Broch må bookes via Seminarpartner.

Det betyr ikke at vi ikke også kan skaffe tilveie andre artister og underholdningskrefter - vi har, både gjennom vårt medlemsskap i Den norske impresarioforening og gjennom et bredt samarbeid med og kjennskap til norske managements og bookingbyråer, tilgang til alt som kan krype og gå av fremragende norske artister av alle slag. Dermed kan du trygt overlate både faginnhold og underholdningsinnslag til oss, vi hjelper deg med å sy sammen en totalopplevelse dine ansatte eller kunder vil leve lenge på!

Seminarpartner Event
Det kan være krevende å forberede og gjennomføre et vellykket arrangement, enten det er internt for ansatte eller eksternt for kunder og forbindelser:
Egnede lokaler skal skaffes til veie, faginnhold og underholdning bookes, teknisk utstyr bestilles, mat og drikke besørges - og det hele skal helst avvikles på en så enkel og elegant måte som mulig.

Dette hjelper vi deg gjerne med!

Seminarpartner har årelang erfaring i å avvikle et arrangement knirkefritt og stilfullt, og vi kan løse alle sider av ditt arrangement på en rask, ordentlig og ikke minst rimelig måte.
Gjennom vårt kontaktnett både blant foredragsholdere, artister, tekniske leverandører og ikke minst lokaler og restauranter kan vi sy sammen et program som både er faglig relevant, underholdende ledet og krydret med humor og førsteklasses servering.
Og det altså til en pris som tåler sammenligning med hvem som helst.
Ta kontakt i dag!

Management
Seminarpartner er et management.
Det innebærer at vår hovedoppgave er å sørge for best mulige praktiske og økonomiske betingelser for våre foredragsholdere og artister.

Samtidig anser vi det for vår oppgave å sørge for at kunder og oppdragsgivere blir tilfreds både praktisk, økonomisk og innholdsmessig - noe som etter vår oppfatning også vil gavne våre foredragsholdere og artister.

Vi ønsker med andre ord å gjøre alle til lags.
Det er ikke alltid like lett, men vi gir aldri opp!

Vil du motta vårt nyhetsbrev?
Trykk her: Nyhetsbrev